666 the666 project666 the 666 project 666

 

 

 Don’t make any mistake regarding The 666!
The 666 have come to win!

The NEWS that CNN, BBC, Al Jazeera or the international press,
THEY DARE NOT TELL THE WORLD for its great historical consequences!

BREAKING NEWS! - BREAKING NEWS! -

Vredens dag från Tahrir till Husby (Stockholm)

De 666, Miguel Angel Sosa vásquez, (Vice-ordförande i Socialdemokraterna i Husby), som deltar som en sann svenska socialdemokrat, I ockupationen av "Husby Träff" i Stockholm, Sverige.

"We the People!" - Vi Människor!

Vredens dag från Tahrir till Husby (Stockholm)

Day of wrath from Tahrir to Husby (Stockholm, Sweden)

Pressmeddelande från 666
Om den nödvändiga ockupationen av "Husby Träff"

(Med kopior på engelska och svenska till svenska och internationell press)

Den 666, Miguel Angel Sosa vásquez, (Vice-ordförande i Socialdemokraterna i Husby), en sann socialdemokrat personligen passar med sin politiska kamp från Sverige, efter att ha uppmanat alla folk och nationer i Europeiska unionens att slåss på barrikaderna för att:

666, Miguel Angel Sosa Vasquez (vice ordförande i den svenska socialdemokratiska partiet i Husby), framgår av de exempel på hans politiska kamp i Sverige till alla folk och nationer i Europeiska unionen, behovet av att kämpa på barrikaderna för att försvara och säkerställa förekomsten av samhället och välfärdsstaten i Sverige och Europeiska unionen.

Försvara med den 666 hjälp av deras obestridliga rätt till ekonomisk trygghet, social välfärd, arbete och demokrati, som ignorera och stjäla i Sverige och i den Europeiska unionen oacceptabla politikerna skurkar, tjuvar och korrumperade representanter och förkämpar för miljardärer, banker och marknader.

I en situation som kallas världens fattiga kan inte längre åberopa någonsin att försvara sina rättigheter till Guds hjälp, har tagit även de mycket Guds namn internationella kapitalismen, för att försöka välsigna och bevara deras orättvisan och oacceptabla världar:

De fattiga och arbetslösa är nu ensam i världen med 666 eller "Antikrist" som den enda sanna försvarare av alla förtryckta folk i världen.

Det finns således ingen slump att 666 visas nu inför svenska folket och världen att hjälpa och försvara som en sann svenska socialdemokrater rättigheterna för hjälplösa och fattiga svenska medborgare i Husby.

Den 666 deltar nu i den nödvändiga försvar och ockupationen av att bevara "Husby Träff" (social samlingspunkt för boende i Husby grannskapet), högern svenska regeringen av statsminister Fredrick Reinfield oacceptabelt privatisering i Sverige vill förstöra.

Den 666 förordar och stöder nödvändiga beläggning och underhåll av "Husby Träff", dvs den kultur-huset och mötesplats för invånarna i Husby grannskap som högern svenska regering av Statsminister Fredrick Reinfield vill förstöra med sin acceptabelt privatiseringspolitik i Sverige.

I denna ockupation av kultur-huset "Husby Träff," som började att hållas måndag 16 Januari, 2012, lånade 666 hans hjälp, stöd och arbete solidaritet på tisdag och onsdag 17 och 18 januari, 2012, och publiceras också i vår världsberömda webbplats www.the666.com nyheterna om ockupationen och försvar av grannskapet Husby i Stockholm, hans kända kultur-hus för att förhindra förstörelse och privatisering.

Det kan inte vara annorlunda i en situation där:

Svenska kapitalister är intresserade av att privatisera och förstöra den "svenska välfärden" hotar med Polisen att framställa krav mot den heroiska medborgare Svenska unga och gamla invånare i Husby grannskapet, som deltar i ockupationen av "Husby Träff," och den kapitalistiska ägare av den lokala "Husby Träff" och lägenheter i stadsdelen Husby, även hotar att säga upp kontrakt för bostäder till invånarna delaktiga i Husby i ockupationen av kultur-huset "Husby Träff."

För allt detta 666 som också är svenska medborgare bosatta i trakten Husby, försvarar offentligt via Internet och från sin hemsida www.the666.com Husbyborna ockupationen av "Husby Träff", som är Kulturhuset för invånarna i stadsdelen Husby i Stockholm, Sverige. Kulturhuset som kapitalister och korrupta skurkar politiker vill privatisera och förstöra.

666 -Miguel Angel Sosa vasquez
-Viceordförande i Husby Socialdemokraterna

Postat på webbplatsen för 666 www.the666.com av:

Department of Parapsychology and Occult Sciences of Project 666
(Stockholm, Sverige, tisdag 17 januari 2012 -14:55 GMT)

(Click on the English or Spanish flag to read all the topics in English or in Spanish language!)

(!Pinche en la bandera española o inglesa para leer el texto en los idiomas Español o Inglés!)


Här är en bakground förklaring till den nödvändiga ockupationen av "Husby Träff"

Vi socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister tar ett bestämd avstånd från den avveckling som sker i våra stadsdelar Rinkeby och Husby under åren 2006-2012.

Under sju år har den moderata majoriteten styrt Stockholm och landet och därmed satsat väldigt hårt på att privatisera kommunala och landstingsdrivna verksamheter samt lägga ut verksamheter på entreprenad.

Detta styrsätt och denna utveckling har lett till att vår gemmensamma välfärd under åren har avvecklats och försvinner alltmer på grund av den nedmontering som sker under den borgerliga majoritetens ledning. Detta är konsekvenserna av de skattesänkningar som har gjorts under åren vilket har inneburit att det blivit mindre pengar till den gemensamma välfärden och sämre samhällsservice.

Detta styrtsätt har bland annat lett till att:

1. Hela förvaltningen har flyttat från Rinkeby och Husby till Kista.

2. Arbetsförmedlingen och försäkringskassan har flyttat från Rinkeby.

3. Den landstingsdrivna vårdcentralen i Husby har försvunnit.

4. Posten och hantering av den är flyttad.

5. Dalhagskolan i Husby är nedlagd.

6. Bredbyskolan i Rinkeby kommer att läggas ner.

7. Familjecentralerna finns inte kvar i Husby.

8. Husby Träff och dess verksamhet kommer att evakueras till Husby Krog.

Vi socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister hade satsat och gjort andra prioriteringar som hade lett till att utveckla stadsddelen. Vi skulle ha satsat mer på den höga arbetslösheten, genom yrkesutbildningar och lärlingsplatser som ledder till ett fast arbete. Vi hade satsat mer på meningsfulla fritidsaktiviteter, mötesplatser och framför allt det "öppna rummet" där vi alla kan träffas på samma villkor.

Vi skulle ha satsat på utbildning och inte på att lägga ner skolor som fungerar. Utbildning och skola är framtiden och den verksamhet som håller ihop ett samhälle. Vi vill gärna se utvecklande verksamheter som etablerar sig i vår stadsdel men inte på villkor att en annan viktigt verksamhet försvinner eller flyttas bort vilket vi nu ser med Husby Träff.

Vi lever i ett modernt samhälle där vi ständigt skall bygga broar och utvecklas som individer därför behöver vi det öppna rummet och verksamheter som skall utveckla Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Hur skall vi annars kunna få en möjlighet att delta i samhället om vi inte har en samhällsservice som fungerar, utbildningsmöjligheter, fritidsmöjligheter, delaktighet i det öppna rummet och det viktigaste av allt -ett arbete?.

Stockholm, den 10 Januari 2012.


Öppet brev om Husby Träff och vårt offentliga rum

Det plöstliga beskeddet från Svenska Bostäder om en omgående evakuering och omgyggnad av Husby Träff till kontors- och butikslokaler är något av ett helgerån mot Järvas enligt vår mening mest ändamålsenliga och trivsamma kultur- och medborgarhus/folkets hus.

Flytten riskerar att kraftigt skada den offentliga mötesplats som är livsviktig i varje samhälle.

Att den nyss nedlagda Husby krog byggs om för "Nya Husby Träff" innebär samtidigt att Husby berövas sina lokaler för en ny restaurang.

Flytten är enligt vår mening ett nytt övergrepp i den långa raden av konkreta beslut under det sk Järvalyftets tid, som helt saknar lokal förankring i form av demokratiska dialog.

Denna fråga kan enligt vår mening inte hanteras som ett rent uthyrsningsärende. Husby Träff är byggt för de boende och det lokala föreningslivet och kan inte "ägas" exklusivt av det sk "affärsområdets" tjänstemän inom Svenska Bostäder och tillfälliga hyresgäster Kontaktcentrum och Röda Korset.

Vi anser det vara otillständigt att sådana beslut som begränsar vårt offentliga rum för demokratiska möten, kultur och större fester och därmed livskvaliteten för de boende i området får fattas av en liten krets tjänstemän och enskilda politiker.

Vi kräver därför att denna fråga ska avgöras genom politiska beslut efter en lokal dialog med hysbyborna och det lokala föreningslivet där alla konsekvenser diskuteras och värderas öpppet.

Vi antar ett ombyggnaden av vårt kultur- och medborgarhus till kontors- och butikslokaler kräver bygglov och detaljplaneändring och kräver hur som helst att frågan beslutats politiskt av Stadsbyggnadsnämnden och inte "på delegation".

Vi kräver också att såval kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som Svenska Bostäders styrelse diskuterar fallet som ett exempel på hur viktiga lokala frågor inte får hanteras under det sk Järvalyftets tid.

Det borde rimligen också vara en fråga för Kultiurnämnden, då den hänger ihop med kulturens förutsättningar i förorten och lösa ideerna om ett nytt kulturhus.

Vi som skrivit under denna protest har ett tydligt krav: att beslutet om en flytt av Husby Träff tas tillbaka och att träffpunkten stannar kvar i sina nuvarande lokaler.

Vi välkommar att Kontaktcentret vill flytta fler arbetsplatser till Husby, men anser att i så fall andra lokaler borde finnas för den verksamheten.

Vi ber er också ta del av nedan listade argument.

Husby den 4 januari 2012

1. Nätverket Järvas Framtid
2. PRO i Husby-Akalla
3. Ungdomsföreningen Megafonen
4. Lokala hyresgästföreningen Rustenen
5. Eritreanska föreningen

6. Somaliska hemspråks- och läxhälpsföreningen
7. Socialdemokraterna i Husby
8. Vänsterpartiet i Husby
9. Miljöpartiet i Järva
10. Rättvisepartiet Socialisterna i Husby

(Click on the English or Spanish flag to read all the topics
In English or in Spanish language!)

(!Pinche en la bandera española o inglesa para leer el texto
En los idiomas Español o Inglés!)


- Responding to the needs, wants and dreams of individuals, peoples and nations
- Offers you peace, prosperity, freedom, justice, love and happiness
with his marvelous Project 666 to help to build a Paradise on Earth

The 666 is here! Today and for all yours tomorrows!.

If the link on the image above doesn't work on your email program,
you can click here to read more and order.

Copyright © 2010 | All Rights Reserved


 
 

Sissy and the 666 incredible love story is a gift from God
To Mankind to help to make a Paradise on earth with the Project 666!


Main Contents of The 666 / Project 666 - Website

(Special design for the date 060606)


  Contents     The 666    Ideals    Goals    Life    Love    Sissy666    Struggles    Creations   Books    Actions    Facts    Poet 666    Web    News    Tips    Forum    Critics    Elections    Pictures    UFOS    Parasypchology    Apocalypse    Project 666    Support 666    Satan    God    The 666´s Greats Mystical Powers    Lies against The 666    Can men avoid the end of the World?    666-USA/EU-Constitution    Jesus Christ    Hillary R. Clinton    Barack Obama    666-Army    666-War on terrorism    666-Prophecies    666-World-Wide Religion    666-Mohammed    666-New Economic System    666-New Roman Empire of the West    666-World-Wide Super-State    666`s Mankind Bank    666`s New Money    Antichrist    Armageddon    666 banned videos    666`s Time    

 

A New Global Dawn With 666
To Build A Paradise On Earth! ( ENTER !) >>>

From January 1, 2012

The 666 / Project 666 - Super website - You are the visitor number
Welcome to the best mystical and political web site in the world!   

www.the666.com   www.the666.net   www.the666.org   www.666real.com   www.666alive.com   www.666-abc.com   www.666-news.com   www.el666v.com   www.proyecto666.com   www.666president.com   www.666presidente.com   www.project666v.com   www.project666.eu   www.proyecto666.eu   www.the666.eu   www.el666.eu   www.proyecto666.us   www.project666.us   www.el666.us   www.144000.eu   www.666mohammed.com   www.666mahoma.us   www.666miguelangelsosavasquez.com    www.michelsmiely666.com   www.sissi666.com      www.sissy666.com     

The 666 / Project 666 - Always Internet address
El 666 / Proyecto 666 -siempre desde http://web.comhem.se/project666

 

Never believe the biblical lies
Against The 666!


 
 

The 666 / Project 666 - 666

Freedom - Equality - Justice - Progress - Peace - Love - Happiness - The 666 offers today to the world! - Freedom - Equality - Justice - Progress - Peace - Love - Happiness

 
 


Don’t ask what The 666 can do for you
Ask what you can do for The 666!God has command The 666
To construct the Jerusalem Temple!

666


God have command The 666 to reconstruct the Jerusalem Temple and to
move the Moslem mosque of the Dome of the Rock to the city of Belen.

  
Prophet Mohammed Holy Revelations to
The 666
  


 

Continue on next page >>>

The 666 present to the world:
His historic New Economic System 666!

Index of the:
Special edition 060606 of the Project 666!

"The 666 / Project 666"

-by Michel Smiely 666

060606

The 666
English ! >>>

El 666
Español ! >>>

Book; "Project666"
English ! >>>

Libro; "Proyecto 666"
Español ! >>>

"Project 666 / Proyecto 666"

Miguel Angel Sosa Vasquez - The 666 / El 666 -
( Writer name / Seudónimo literario; "Michel Smiely 666” )

"Project 666"

060606

The 666
Marvelous new Economic System!
Enter ! >>>

Book; "Project 666"

060606

! El Inigualable Nuevo Sistema Económico
de El 666 !
Entrar ! >>>

Libro; "Proyecto 666"

"Proyecto 666"Project 666.

(by Michel Smiely 666)

Index of the
Forbidden book:

Project 666


1. Contents of the forbidden
book Project 666.>>>>


2. Chapter I

  THE 666 PROPOSE PROJECT 666 TO THE EUROPEAN UNION. (On July 14, 1989, 200 years after the French Revolution –July 14, 1789-).
>>>


3. Chapter II

  Integration of the European Common Market and the withdrawal of England.
>>>


4. Chapter III

What the European Common Market really is and how it should be called: "The New Roman Empire of the West".
>>>


5. Chapter IV

  The Proposed Political Ideology of the New Roman Empire of the West.
>>>


6. Chapter V

  Worldwide External Debt Should be Cancelled.
>>>


7. Chapter VI

  The International Rationalization of the Natural Resources.
>>>


8. Chapter VII

  The Rationalization of Industrial Development at World Level.
>>>


9. Chapter VIII
  The Geographic Location of the Heavy Industry at International Level, in its best production environment.
>>>


10. Chapter IX

  The Limitation of the Ecologic Damage and the Recuperation of the Natural Environment of the Mankind.
>>>


11. Chapter X

  The Restriction of International Bank Loans and the Avoidance of New Debts.
>>>


12. Chapter XI

  The Economic Integration which should Characterize the New Roman Empire of the West.
>>>


13. Chapter XII

  The "666 Business Code" which covers all Economic and Commercial Transactions.
>>>


14. Chapter XIII

  The "666 Business System".
>>>


15. Chapter XIV

  OUR CHALLENGE IN THE BUSINESS WORLD.
>>>


16. Chapter XV

  The "666 Identification Code", the Most Perfect and Unfalsifiable in the world.
>>>


17. Chapter XVI

The Defense Policy which should Characterize The New Roman Empire of the West.
>>>


18. Chapter XVII

The policy of the New Roman Empire of the West (The European Union), with respect the United States, the Soviet Union and the rest of the world.
>>>


19. Chapter XVIII

  The Inevitable Dispute between 666 and the Holy Bible or the necessary Revolt of Men Against God.

20.

Chapter XIX (Part 1 of 2)

  The "666 Peace Plan to solve the Jewish-Palestine problem"
>>>


21. Chapter XX (Part 2 of 2)

  The 666 Peace Plan -To Guarantee the Safety of Israel by Solving the Jewish-Palestine Conflict and the Conversion of Israel into the Spiritual Center of Christianity.
>>>the666@the666.com
project666@comhem.se

Project 666.

(by Michel Smiely 666)

End of the Index of:
The book "Project 666"22. Chapter XXI

  The need to Reconstruct the Jerusalem Temple.
>>>


23. Chapter XXII

  The End of the Roman Papacy.
>>>


24. Chapter XXIII

  "Armageddon" an Holocaust which can be avoided with a Confrontment Strategy.
>>>


25. Chapter XXIV

  Armageddon, According to the Predictions of the Holy Bible.
>>>


26. Chapter XXV

  666 or Antichrist, According to the Predictions of the Holy Bible.
>>>


27. Chapter XXVI

Our defense of 666 or the Antichrist.
>>>


28. Chapter XXVII

Presentation of our Candidacy for the Presidency of the European Commom Market (The European Union).
>>>


29. Chapter XXVIII

The 666 . Electronic Bonus System to help to make a Paradise on Earth with the Project 666.
>>>


30. Chapter XXIII

  "Armageddon" an Holocaust which can be avoided with a
Confrontment Strategy.

>>>


31. Chapter XXIV

  Armageddon, According to the Predictions of The Holy Bible.
>>>


32. Chapter XXV

  666 or Antichrist, According to the Predictions of the Holy Bible.
>>>


Chapter XXVI

Our defense of 666 or the Antichrist.
>>>


33. Chapter XXVII

Presentation of our Candidacy for the Presidency of the European Commom Market (The European Union).
>>>


34. Chapter XXVIII

The 666 . Electronic Bonus System to help to make a Paradise on Earth with the Project 666.
>>>


Historic annex:

-The incredible Mystical Nature of
The Project 666!-

I. Jesus Christ and The 666. (Text in Spanish language)>>

II. The 666-USA Worldwide Constitution. >>

III. The 666´s incredible mystical worldwide government. (Text in Spanish in language). >>>

IV. The incredibel political and mystical Manifest of the soul of the Empress Elizabeth of Austria, "Sissy", with the proclamation of the mystical foundation of the European Union Super state. >>>

V. The 666´s and the soul of Prophet Muhammad mystical reforms to the religions of the Christian and the Islam. (Text in Spanish language).>>

VI. The soul of the Empress Elisabeth of Austria, “Sissy”, explains why the European Union will be a worldwide Super state.>>

VII. The 666´s historical political propossals to the United States of America.>>

VIII. How The 666 helped Mr. George W. Bush to become president of the United States of American in the year 2000. .>>

IX. The incredible mystical love story of the soul of the dead Empress Elisabeth of Austria, “Sissy” and The 666!.>>

X. Why The dead Empress Elisabeth of Austria, “Sissy” are the fiancé and future mystical wife of The 666.>>
 

(Click on the English or Spanish flag to read the book Project 666 in
English or in Spanish language!)


The 666´s time has come to help to make
A Paradise on Earth with the Project 666! 


666 - The 666 - 666 - Project 666 - 666 - The 666 - 666 - Project 666 - 666 - The 666 - 666 - Project 666 - 666 - The 666 - 666


Do you want to test your intelligence and memory?

Training and develop your intelligence and memory with The 666!. Use our Numeric board!.

Try to find with your memory and without see our index, your favorites
6, 12, 18, 36 or 66 issues in the Project 666!

(Check and See also our Index!)>>>

 

The 666 / Project 666 - Numeric board
Website Index Pages

(See also Contents!) >>>


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30    >>>

Here are the 30 most visited pages of The 666/Project 666 super web site!

The 666 world! - The 666 world! - The 666 world!

 
Don’t ask what The 666 can do for you
Ask what you can do for The 666!

Support The 666 - and he will support you!

 
Michel Smiely 666
The Empress "Sissy"
Hillary Clinton
President Barack Obama
God
Satan
Iran
Jihad
Prophet Mohammed
666 EU-Constitution
European Union/Bible
The 666 Identity Code
The Jewish-Palestine conflict
The III temple construction
EU-666 World wide Super State
666 New Economic Systems
They arise from the grave
The Universe
The 666 / Project 666 with the rights solutions to all worldwide problems
To make a paradise on Earth!
 
 
ALL RIGHTS RESERVED (RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS) COPYRIGHT (DERECHOS); 1989
by (por) Michel Smiely "666" (Miguel Angel Sosa Vásquez): "The 666 / Project 666 (El 666 /Proyecto 666")