666 the666 project666 the 666 project 666

 

The 666 have come to make a Paradise on Earth! -
Now it is your duty to help and support The 666!

 

 Don’t make any mistake regarding The 666!
The 666 have come to win!


Free Website Translator

The 666´s time has come to help to make
A Paradise on Earth with the Project 666!
Den oslagbara Institutionen för parapsykologi och ockultvetenskap 666 / Projekt 666
Present till världen:OBS SVERIGE! - OBS! - ATTENTION SWEDEN ! - ! ATENCION SUECIA ! -Själen i Olof Palme föreslår 666 Ny ledare för Sveriges socialdemokratiska parti Och kandidat till Sveriges premiärminister 2019-2023Från det stora mystiska altaret av 666.
(Www.the666.com)

Andra Mystic Tilldelning av Olof Palme
Till svenska folket och Sveriges socialdemokratiska parti.

Onsdagen den 10 oktober år 2018.
Stockholm Sverige.

Till:
Sveriges socialdemokratiska parti.
Stockholm, Sverige.

Ämne: Jag, Olof Palmes själ:
Jag nominerar och föreslår Den 666

Ny ledare och VD för vår
Sveriges socialdemokratiska parti.

"Kära kamrater
av Sveriges socialdemokratiska parti:

Kära kamrater i ledningen ("Partietstyrelsen")
Och verkställande utskottet (VU)
Från Sveriges socialdemokratiska parti:

Kära medborgare och landsmän, svenska män och kvinnor:

Kamrater alla:

Med tanke på allvaret av den beklagliga och skamliga politiska krisen som nu finns i Sverige 2018; Jag Olof Palms själ igen min nödvändiga utseende och mystiska deltagande i den svenska politiska scenen och avslöja och informera mina älskade svenska människor och världen att:

Som en nödvändig handling av gudomlig rättvisa:

Det kostar eller inte ALLA DIG att känna igen och acceptera det:

Det kommer att bli med hjälp av Guds stora övernaturliga mystiska krafter (Jehova) och hans älskade son och representant. Den 666 som redan finns i världen att:

Det kommer att kunna lösa den nuvarande svenska politiska krisen (2018), en lösning som kan bidra till att även få viktiga politiska förändringar över hela världen från vårt lilla land Sverige.

Det bästa sättet att korrekt lösa den skamliga och olösliga nuvarande svenska politiska krisen hindrar också förverkligandet av oacceptabla, katastrofala och beklagliga "arrangemang av rum, badrum och toaletter" mellan förrädare, oansvariga, lögnare, skurkar och korrupta med:

Förverkligandet av nytt parlamentsval i Sverige; nya val där den här tiden oundvikligen och nödvändigtvis kommer att bli en obestridlig och tydlig vinnare som alla kommer att kunna förstå efter att ha läst detta nödvändiga och oväntade historiska nya mystiska budskap som jag Olof Palms själ skickade dig nu till Mina kära svenska människor.

Det är i denna situation som jag, Olof Palms själ, nu tar upp mig genom den mystiska adressen till min älskade och minns svenskt socialdemokratiska parti och därmed de bästa militanta männen i vårt parti som:

De har ingenting att göra med oansvarigheten, lögnerna, förråderna och deceptionerna som har gjorts mot de ädla och heliga socialdemokratiska idealerna, det inkompetenta nuvarande politiska ledarskapet som i vårt parti och i den svenska regeringen representerar och har Stefan Lofven och hans hantlangare som Jag kommer också att förklara:Han har begått det oacceptabla, oförlåtliga och grova politiska, ekonomiska och militära felet med det olyckliga stödet även av alla reaktionära och dumma svenska "etableringar" som tros vara mycket intelligenta, nödvändiga och otrevliga:

De har begått allt det grova felet att äventyra säkerheten och existensen av vårt eget folk och landet Sverige genom att förstöra den traditionella neutralitetspolitiken som Sverige alltid har haft i världen och anpassa sig och sätta nu utan att behöva göra det till vårt land Sverige:

Till tjänst för de nordatlantiska militära organisationens (Nato) värsta militaristiska och aggressiva intressen:

I vilket Sverige verkar faktiskt som medlem trots att inte vara:

Sverige gör också oacceptabla hot mot krig mot Ryssland, som hjälper flygplan och svensk militärpersonal till Nato för att spionera Ryssland i Ukraina och i de baltiska länderna.

Och även vårt land Sverige gick tyvärr till:

Stöd det nya kärnkriget och tredje världskrig som mot Ryssland och Kina har hemligt förberedt att förverkliga USA, med hjälp av Nato och en EU som tyvärr nu är:

I tjänsten och försvaret av miljonärernas värsta ekonomiska, militära och politiska intressen, banker och marknader som med sina omättliga och giriga brottslingar hotar att leda till förstörelsen av mänsklighetens existens.

Det är nödvändigt att påpeka att det obestridliga beviset som bevisar sannolikheten för mina uttalanden är att:

Den oansvariga, inkompetenta, äventyrliga och uppkäftig Stefan Lofven hade olämpligt och ovärderligt beteende som Sveriges premiärminister och även som officiell ledare för svensk socialdemokrati själv genom att bestämma sig hemligt att utföra med hjälp av NATO: s militära experter:

Planeringen av den redan gjorda distributionen till mer än 4.800.000 hushåll i Sverig broschyren och "Safety Manual" med titeln "OM KRISEN ELLER KRIGET KOMMER" -Viktig information till Sveriges Invånare- ":

Nödvändigt är förtydligandet av ett tredje världskrig som oundvikligen blir ett kärnvärldskrig; På grund av den obeskrivliga destruktionskraften som kärnvapen har, finns det ingen möjlighet att överleva för någon nation i världen.

Det betyder att vår kända svenska "säkerhetsmanual" med titeln "OM KRISEN ELLER KRIGET KOMMER"; Det hjälper inte nu, det garanterar inte heller säkerhet eller överlevnad eftersom:

Det är en säkerhetsmanual som endast tjänar till att garantera lägsta skydd i krigs- och krigskonflikter där endast konventionella vapen (aldrig kärnvapen) används som de som användes under första och andra världskriget.

Detta är ett krigsscenario som aldrig kommer att hända igen i Europa (2018) på grund av den obestridliga sanning som ett konventionellt krig som utfördes av Förenta staterna, Europeiska unionen och Nato för att försöka dominera och förstöra två stora länder och militära världsbefogenheter som Ryssland och Kina är en krigskonflikt som oundvikligen också kommer att bli ett kärnvapenvärldskrig.Beklagligt fel, beteende och faktum som Stefan Lofven själv har begått som:

Ledare "socialdemokrat" och Sveriges premiärminister som också har haft fräckheten och dumhet att bekräfta att:

"Sverige är redo att attackera Ryssland." Efter att ha godkänt och övervakat med hjälp av Nato:

Förverkligandet av de största militära manövrarna i Sverige:

Manövrer som faktiskt varit ett oacceptabelt hot och militärt utpressning från Sverige och Nato mot Ryssland som också har haft den oundvikliga konsekvensen att vårt land Sverige:

Den har redan automatiskt konverterats till Ryssland i en:

Det oundvikliga militära målet som behövs för att förstöra med ryska kärnvapen den planerade militära "förebyggande" nukleära attacken som för att förstöra Ryssland och Kina har redan förberett sig för att göra den apokalyptiska USA-EU-NATO-alliansen försök att behålla sin dominans och världsregeringen.

Inför sådana fakta, misstag och fel kan Stefan Lofven inte fortsätta att springa vårt älskade socialdemokratiska parti i Sverige, och Stefan Lofven kan inte fortsätta som Sveriges premiärminister eller styra i Sverige:

För att ha satt Stefan Lofven som Sveriges premiärminister i fara för Sveriges egen säkerhet, existens och försvar genom att förstöra den berömda politiska och militära neutraliteten som har karakteriserat Sverige.

Stödjer nu Sveriges Stefan Lofven och Nato de oacceptabla och farliga hot och militär utpressning som mot Ryssland och Kina nu inser i världen den apokalyptiska nya axeln av ondska USA-EU-Nato som vill fortsätta sin dominans i världen.

Inte heller kan Stefan Lofven längre:

Fortsätt att vara vår ledares politiska ledare:

Sveriges socialdemokratiska parti i en situation där defacto den samma Stefan Lofven har förintetgjort för vårt socialdemokratiska parti någon chans för att kunna vinna någon val i Sverige.

Därför har vårt älskade svenska socialdemokratiska parti med brådskande angelägenhet nu behov och skyldighet att ha:

En ny politisk ledare som har kapacitet och intelligens att kunna skapa; en ny och sann svensk och världslig socialdemokrati för att undvika självförstörelsen av mänsklighetens existens, som hjälper till att bygga en nödvändig värld av rättvisa och paradis på jorden.


För alla dessa otvivelaktiga sanningar är fakta och historisk verklighet som nu existerar i Sverige 2018 att jag, Olof Palme, jag frågar alla de verkligen socialdemokratiska och ärliga män och kvinnor som finns i vårt parti:

Erkänn och acceptera vår älskade svenska socialdemokratiska kamrat The 666 som den nya ledaren för partiet och stöder honom som den bästa kandidaten och politisk ledare, att vara Sveriges nya premiärminister, för den obestridliga sanning som The 666, trots att han var bibliskt förutspådd och förtalas som en antagit "Antikrist", "Satan" och "Devil Re-incarnated":

Den heliga sanningen som finns i detta avseende är att:

Gud själv (Jehova) Skapare av universum:

Han är den stora andliga fadern av 666 och han har också frågat och ordinerat sin älskade son El 666:

För att uppfylla det oöverträffade historiska politiska-mystiska uppdraget att hjälpa till att undvika självförstörelsen av mänskligheten, hjälper till att bygga en nödvändig värld av rättvisa och paradis på jorden som nu kan skapas med hjälp av det oöverträffade nya ekonomiska systemet 666.

I en sådan situation:

Vårt land Sverige är ett lyckligt land för att med sin världsberömda generösa humanitära politik för värd för politiska flyktingar i Sverige kom ankomsten till Sverige i 1970 av 666 som en politisk flykting för att ha kämpat 666 mot den amerikanska militära interventionen som genomfördes i Dominikanska republiken den 28 april 1965 i staden Santo Domingo:

Sverige som ett land har nu privilegiet att ta emot universets gud (Jehova) tacksamhet som erbjuder våra älskade svenska folk:

För att få hjälp av en 666 som nu är 71 år gammal (född den 29 juni 1947 i Dominikanska republiken) är inte bara Guds företrädare (Jehova) före män men också; en nationaliserad svensk medborgare som även i en av hans otaliga tidigare återinkarnationer också varit i Sverige inget mer och inte mindre än kung Karl XII.

Nu vår älskade landsman Miguel Angel Sosa Vasquez (666) i sin nuvarande återinkarnation och liv (2018); en 666 som redan finns i världen eller vad som är densamma, är en stor svensk socialdemokratisk revolutionär som kostar eller inte känner igen och accepterar det:

Ahora


666 (Miguel Angel Sosa Vasquez) har valts av Gud själv (Jehova) för att undvika självförstörelsen av Mänskligheten:

Och bygga en nödvändig värld av rättvisa och paradis på jorden med projektet som bär sitt namn och numret som representerar 666.

Anledningen till att vi sverige och vårt älskade land Sverige kan alltid räkna med skyddet och hjälpen av den oförglömliga stora mästersmystern, politisk ledare och oövervinnlig mystisk krigare som är 666 för:

Hjälp Sverige som ett land och vårt älskade svenska folk som nation för att möta och övervinna alla problem och för att garantera och framgångsrikt försvara Sveriges egen säkerhet, lycka och existens som ett fantastiskt land och en nation i världen.

För dessa otvivelaktiga politisk-mystiska sanningar är det att det kostar eller inte alla er att erkänna och acceptera det; 666 är verkligen den nya svenska politiska ledaren av latinamerikanskt ursprung som jag, Olof Palmes själ, kan välja och namnge utan rädsla för att vara felaktig som:

Den nödvändiga nya politiska ledaren att den nuvarande svenska och världshistoriska situationen kräver att vårt strålande socialdemokratiska parti har, och till vårt eget land, Sverige accepterar att ha och även utse 666 som nödvändigt och historiskt ny svensk premiärminister för att kunna hjälpa till att omvandla världen.

Vi svenska socialdemokrater eller inte; VI KAN INTE begå återfallet av belittling och ignorera sannolikheten för dessa oväntade mystiska budskap som jag Olof Palmes själ nu gör för mina älskade svenska människor för att hjälpa till att garantera Sveriges säkerhet, lycka och existens och vår älskade Svenska människor som ett fantastiskt land och en nation i världen.

Och vad är inte mindre viktigt med att 666 är accepterad och utnämnd till Sveriges premiärminister, vi svenskar och Sverige, trots att vi är ett litet land, kan vi hjälpa till att undvika självförstörelsen av mänskligheten och bygga en nödvändig rättvisa värld och Paradiset på jorden med 666, för den obestridliga sanning som:

666 är den enda mannen och biblically förutspådde en oöverträffad politisk ledare i världen som har förmågan att skapa med sitt unika nya ekonomiska system 666, klokt med hjälp av kapitalismens bästa idealer och det bästa av kommunismen:


En nödvändig, sann och ny svensk och världslig socialdemokrati som garanterar uppbyggnaden och försvaret av samhällets existens och välfärdsstaten i Sverige och i världen.

Titta pa video "Sverige erbjuder 2014 en ny global socialdemokrati med 666"

Video: 666- "Sweden offers in 2014 a new global social democracy with 666 "
-By 666 and Alfred Hitchcock.
Video: 666- "Suecia Ofrece Una Nueva Socialdemocracia Mundial Con El 666"
-Por El 666 y Alfred Hitchcock.

Och för dem som ifrågasätter sannheten för detta för er alla oväntade mystiska budskap från mig och också gör roliga med mina politiska propositioner och mystiska bekräftelser, är det nödvändigt att komma ihåg att:

7 år sedan, den 25 januari 2012, föreslog jag Olof Palms själ och namngav vår älskade socialdemokratiska kamrat El 666 (Miguel Angel Sosa Vasquez) som nödvändig ny president och ledare för vårt älskade socialdemokratiska parti av Sverige.

(Se "Olof Palms själs namn på mystiskt sätt till 666 som den nya ledaren av
Svenskt socialdemokratiska parti 2015-2019 och kräver omedelbar avgång Stefan Lofven ").

(See "The soul of Olof Palme names of mystical way to 666 as the new leader of
The Swedish Social Democratic Party 2015-2019 and demands Immediate resignation Stefan Lofven"). ( ENTER !) >>>

(Ver "El alma de Olof Palme hace el nombramiento mistico del 666 como nuevo lider de
El Partido Socialdemocrata sueco 2015-2019 y demanda la inmediata renuncia de Stefan Löfven" (Español-ENTRAR !) >>>

Tyvärr ignorerades jag, och det som var värre var också det allvarliga misstaget att belittling och gömmer denna oväntade historiska nyhet till vårt partiets militans med den skamliga hjälpen och medkänslan av:

ALLA svenska medier som också gömde våra älskade svenskar sannolikheten för mina tillvägagångssätt, råd och mystiska order i detta avseende med den beklagliga konsekvensen av alla idag (2018) känd för att:

Den tråkiga verkligheten finns nu på onsdagen den 10 oktober 2018, där från det mystiska altaret 666 och Olof Palmes själ har jag den nya möjligheten och ära att göra denna andra mystikallokering är den sorgliga verkligheten som:


Vår kära
Sveriges socialdemokratiska parti:


Det har blivit förstört av oansvariga politiska ledare, lögnare och skurkar representerade och regisserade av Stefan Lofven själv och hans coterie av charlatan, lögnare och korrupta politiker som:

De har aldrig uppfyllt sina välkända valföreläsningar för att ha förrått våra bästa socialdemokratiska ideal och för att alltid ha varit ledare och medlemmar av den kamuflerade och reaktionära "socialdemokratiska högervingen" som tyvärr alltid alltid funnits i vårt älskade socialdemokratiska parti i Sverige:

Det är nödvändigt att komma ihåg om samma Stefan Lofven när han var en fackförbundsledare i Metalforbundet:

Förplikta medlemmarna i fackföreningen och arbetstagarorganisationen som han riktade att acceptera löneavdrag och även arbeta övertid utan någon ekonomisk ersättning för att "inte förlora sina jobb":

Och för att tillfredsställa de affärsmäns otouchable och heliga ekonomiska intressen - att citera exempel -. Anledning till vilken Stefan Lofven också fick det "Jimmy Hofas svensk" dolda och förnekande smeknamn.Det är också nödvändigt att komma ihåg att samma Stefan Loven och hans klick av oansvariga, inkompetenta och charlatans "politiska ledare" också har orsakat Sverige och Europeiska unionen själv en stor politisk skada:

Det är nödvändigt att i detta andra mystiska tal inkludera den korrekta förklaringen som 666 redan har gjort och publicerats på sin framgångsrika och historiska hemsida www.the666.com


(666 Förklaring om den stora skada som Europeiska unionen har orsakat Stefan Lofven som Sveriges premiärminister och ledare socialdemokrater för att förhindra med verkställande av valbedrägerier som 666 valdes till ledamot av Europaparlamentet (2014-2019), i det riksdagsval som hölls i Sverige den 25 maj 2014).

Genom att begå Stefan Lofven med den svenska politiska institutionen och Bryssel byråkratin det gruspolitiska felet att förhindra det historiska valet av 666 i Sverige till EU-parlamentet -2014-2019-:

(Se "666 har redan vunnit sedan 14 maj 2014
Europaparlamentets val i Sverige 25 maj 2014. ")

( See "The 666 has already won since May 14, 2014
The European parliamentary elections in Sweden May 25, 2014.") ( ENTER !) >>>

Europeiska unionen har varit den stora förloraren för att inte ha den nödvändiga hjälpen från 666 i Europaparlamentet själv, för att hjälpa till att omvandla och rädda Europeiska unionens existens och framgångsrika utveckling, att endast 666 kommer att kunna bära ut framgångsrikt, liksom säga bibliska förutsägelser.


Den oansvariga och inkompetenta Stefan Lofvens nuvarande premiärminister i Sverige som har begått det oförlåtna misstaget att förstöra den kända svenska neutraliteten genom att anpassa Sverige till Nato och även offentligt att Sverige är berett att attackera Ryssland militärt:

Situation som redan fördömde Sverige att förgås förstört av kärnvapen av Ryssland i någon europeisk militärkonflikt mot Förenta staterna, Europeiska unionen och Nato:

Han är också den oansvariga "socialdemokratiska" ledaren, reaktionär, konservativ och försvarar Svensk socialdemokratiska partiets etablering. Hjälper till att hindra 666 från att vinna val i Europaparlamentet den 25 maj 2014:

(Se "666 uppmanar till Europeiska unionens kommission
REPEAT AND CANCEL för fusk och valbedrägerier
Europaparlamentets val i Sverige den 25 maj 2014. ")

(Se även 666 Han utmanar valresultatet från det europeiska parlamentsvalet
I söndag söndag 25 maj 2014)

(See "The 666 calls on the Commission of the European Union
REPEAT AND CANCEL for cheating and electoral fraud
European parliamentary elections in Sweden of May 25, 2014.") ( ENTER !) >>>


Svenskt socialdemokrater Stefan Lofven som aldrig har haft förmåga och intelligens som behövs för att bidra till att hjälpa till att rädda Europeiska unionens existens:

Men om han hade den politiska oansvarigheten att utvisa år 2014 666 från Socialdemokratiska partiet och också hjälpa till att förverkliga ett skamligt och valaktigt beklagligt bedrägeri mot 666 i Sverige. Valbedrägerier som aldrig tidigare gjorts i historien om genomförandet av val till parlamentet i Europeiska unionen.

( See also The 666 He challenges the election results of the European parliamentary elections In Sweden Sunday May 25, 2014 ) ( ENTER !) >>>

666 (Miguel Angel Sosa Vasquez)
(www.the666.com) ( ENTER !) >>>

Department of Parapsychology and Occult Sciences 666 / Project 666


666 att han i september månad i det här historiska året 2018 återvände till Sverige efter att han i nästan tre och ett halvt år varit självförvirrad författare i sitt hemland Dominikanska republiken:

Till följd av det stora valbedrägeriet som gjordes i Sverige i valet till Europaparlamentet i Sverige den 25 maj 2014 och på denna framgångsrika och historiska webbplats 666 har www.the666.com redan förklarats.

Skriva 666 som författare i Dominikanska republiken början på hans memoarer och fortsätta också utvecklingen av sin unika och heroiska politiska kamp genom Internet från Dominikanska republiken, och perfektiserar också sitt unika och bojkoterade Project 666 för att hjälpa till att bygga ett paradis i jorden.

666 också det mot alla prognoser som registrerades igen i augusti 2018 i vårt älskade socialdemokratiska parti i Sverige. att delta som socialdemokrat i det historiska parlamentsvalet som hölls i Sverige den 8 september 2018, där 666 också lämnade sitt historiska varumärke som framgår av omröstningen 666 som vi publicerar här:

Det är nödvändigt att förtydliga i det svenska riksdagsvalet den 8 september 2018 ("Riksdagsvalet i Sverige 2018 och val till kommun- och landstingsfullmäktige"):

666 rösta för vårt svenska socialdemokratiska parti i valet till kommun och landstingsfullmäktige och i valet till riksdagsvalet:

666 deponerade sin historiska omröstning som stöder valet av egen 666 till Sveriges parlament, vilket demonstrerade att existensen och det historiska deltagandet av 666 i det svenska riksdagsvalet firades den 8 september 2018.

Historisk 666 röst som måste erkännas i svensk politisk historia:

Eftersom det är en omröstning från 666 som inte kan ogiltigförklaras genom att även meddela och försvara behovet av att skapa en verklig och ny socialdemokrati i Sverige för att:

För att kunna erbjuda vårt parti möjligheten att förnya sig, återhämta sig politiskt och framgångsrikt omdirigera och styra Sverige med ett nödvändigt och sant:

Ny svensk och global socialdemokrati som 666 kommer att skapa och erbjuda från Sverige till alla män, kvinnor, raser, folk och nationer som finns i världen:


Att försvara och verkligen garantera förekomsten och försvaret av samhället och välfärdsstaten med hjälp av det oöverträffade nya ekonomiska systemet 666 som gör det möjligt att bygga en nödvändig värld av rättvisa och paradis på jorden, det enda sättet att undvika onödig självförstörelse av mänskligheten.

(Se "Historiskt svar 666 en begäran om oacceptabel utvisning av 666 svenskt socialdemokrater"

( See "Historical response 666 a request unacceptable expulsion of 666 Swedish Social Democratic Party" ( ENTER !) >>>

(Se Själen i Olof Palme namn på mystiskt sätt till 666 som den nya ledaren av
Socialdemokratiska partiet 2015-2019 och kräver omedelbar avgång Stefan Loffven.

The soul of Olof Palme names of mystical way to 666 as the new leader of
The Swedish Social Democratic Party 2015-2019 and demands Immediate resignation Stefan Loffven.) ( ENTER !) >>>


Ingen bör nu bli förvånad över att se det beklagliga, skamliga och löjliga politiska spektret som samma "socialdemokratiska ledare" Stefan Lofven nu ger i Sverige 2018, i EU och i världen:

Stefan Lofven har nu oansvarigheten, den oförskämdhet och otåligheten att fortsätta att styra Sverige "till det pris som är nödvändigt" och allierade till och med med ytterst rättvis svensk politik (Alliansen); att försöka fortsätta vara Sveriges premiärminister. -för att citera exempel-.


Oansvarig, bedräglig och misslyckad "Socialdemokratisk politisk ledare" Stefan Lofven som nu har vänt vårt land Sverige till en bananrepublik, av vilken allt Europa och världen stämmer genom att göra det nu omöjligt att:


Försök Stefan Lofven fortsätter att styra vårt redan förstörda socialdemokratiska parti i Sverige och försök även utan rätt eller val seger att förbli makten och fortsätta vara Sveriges premiärminister trots att ha förlorat det svenska riksdagsvalet den 8 september 2018 :

Och trots att de också hade och orsakat samma Stefan Lofven det värsta valnedgången som vårt svenskt socialdemokratiska parti har haft i sin hela historia med mer än 100 års kamp. att i dagens historiska val den 8 september 2018 i Sverige få en oacceptabel, skamlig och beklaglig 28% av rösterna och valstöd.

Nödvändigt och korrekt är då mitt beslut, önskan och ordningen:

Till alla män och kvinnor som är aktiva i vårt älskade socialdemokratiska parti i Sverige, att erkänna, acceptera och stödja 666 som den nya politiska ledaren för att leda vårt glorious Social Democratic Party of Sweden; 666 till vilken jag är din älskade kamrats och socialdemokratiska ledares Olof Palme själ:Jag föreslår också 666 som den man som ska väljas av vårt parti för att vara Sveriges nya premiärminister i det nya valet som måste hållas och att vi ska vinna med 666 som den nya ledaren och politiska ideologen till vårt älskade parti Socialdemokraten i Sverige.

Och som jag Olof Palmes själ vet jag helt väl att den oansvariga, skurk och charlatan av Stefan Lofven och hans klick av otrevliga politiker som nu har förstört vårt älskade socialdemokratiska parti i Sverige:

De kommer aldrig att respektera eller acceptera mina nödvändiga råd och mystiska order:


Vi Olof Palmes själ och själen i 666 informerar vi vårt älskade svenska folk och världen om att vi känner igen den valvärd som i det historiska svenska riksdagsvalet hölls den 8 september 2018, har fått den politiska ledaren Jimmy Akensson den styr den radikala rätt svenska politiken som representerar och utgör nu Sverigedemokraterna-partiet.
Titta på Video: Sverige och 666

Video: Sweden And The 666
-By 666 and Alfred Hitchcock


Video: 666 - Suecia y El 666
-Por El 666 y Alfred Hitchcock

För att vara Olof Palme dö nu motsvarar The 666 som den nya ledaren för Sveriges glorious Soialdemocrata Party att med verk erkänna den förtjänade valseserien som den politiska ledaren Jimmy Åkesson har erhållit med sitt parti Sverigedemokraterna som nu har 62 ledamöter i Sveriges parlamentet:

Otvivelaktig valleseger som är representerad i en miljon enhundra tusen röster röster erhållna, motsvarande 17,5% av de totala rösterna i det svenska riksdagsvalet den 8 september 2018, där 87% av de svenska rösterna deltog och utfärdades 6 377 588 röster.

Allt detta betyder det för de 349 platser som svenska parlamentet har; Socialdemokratiska partiet (S) har 100, Moderaterna-partiet har 70, Sverigedemokraterna (SD) -partiet har 62, Centrumpartiet (C) matchen är 31, Vänsterpartiet (V) matchen 28, Kristdemokraterna matchen är (KD) ) är 22, Liberalerna (L) är 20 och Miljöpartiet (MP) är 16.

Som en följd har den svenska högerspetsen "Alliansen" politiska block 143 parlamentariker som inte räknar de 62 högerpartierna Sverigedemokraternas 62 parlamentariker och lägger dem till de 143 parlamentsledamöter som "Allianserna" har. De representerar en absolut majoritet av 205 ledamöter och röster i det nya svenska parlamentet 2018.

När det nu finns en stor politisk kamp i den svenska politiska "upprättelsen" själv som vägrar att erkänna förekomsten och triumfen av den högra Sverigedemokraternas nya parti som har 62 röster och medlemmar i riksdagen 2018, den politiska Rödgrönas har 144 parlamentsledamöter och alliansens politiska block har 143 parlamentariker, en mindre än Rödgrönas.

När det gäller den svenska flodens politiska block har Rödgrönas endast 144 ledamöter och röster i riksdagen 2018.

När det nu finns en stor politisk kamp i den svenska politiska "upprättelsen" själv som vägrar att erkänna förekomsten och triumfen av den högra Sverigedemokraternas nya parti som har 62 röster och medlemmar i riksdagen 2018, den politiska Rödgrönas har 144 parlamentsledamöter och alliansens politiska block har 143 parlamentariker, en mindre än Rödgrönas.

Det betyder att den radikala högerpartiet Sverigedemokraterna med 62 röster och medlemmar i riksdagen 2018 är den part som gör eller inte känner igen den och accepterar den, kan och kommer att bestämma med stöd av sina egna röster, bildandet och existens av någon ny regering i sverige där Sverigedemokraterna partiet kräver att dess påverkan och förtjänar andel av makt.

Det är i denna situation som jag, Olof Palms själ, har bett 666 att inte göra misstaget att inte veta existreistiska Sverigedemokraterna-partiets existens och den politiska makten som fick 1 100 000 röster och stödet till 17,5 procent av val befolkningen svenska.

Och som en oundviklig följd av samma sätt som omröstningen och valstyrkan för de 62 parlamentarikerna i Sverigesemokratiska partiet var det som gjorde det möjligt för Stefan Lofven att tas bort från makten som Sveriges premiärminister:

På samma sätt måste de 62 rösterna från Sverigedemokraterna-partiet erkännas och accepteras av alla politiska partier i Sverige för att bilda en ny regering, oavsett om den erkänns och accepteras av den reaktionära och inkompetenta svenska "etableringspolitiken" det vägrar att erkänna och acceptera existensen i världen och i Sverige av 666 och även av Sverigedemokraterna partiet själv.

Erkännande av det politiska ledarvalet Jimmy Åkessons vals triumf med sin parti Sverigedemokraterna som 666 kommer att göra vid ett nödvändigt möte och politiskt möte som 666 personligen kommer att ha med Jimmy Akensson själv som:

Jag, Olof Palmes själ, offentligt framställande Jimmy Åkesson, kom överens om att träffa El 666 som Sveriges socialdemokratiska ledare och politisk ledare för att analysera, utvärdera, hitta och förbereda en ny typ av politisk agenda som:

Låt 666 och Jimmy Åkesson göra och göra sina respektive och nödvändiga politiska bidrag i Sverige och till det svenska samhället för att hjälpa till att garantera vår älskade svenske människors lycka, existens och framsteg.

Det är också upp till Jimmy Åkesson själv som politisk ledare för Sverigedemokraterna-partiet:
1. Känn igen och acceptera sanningen i det här historiska mystiska budskapet som jag, Olof Palms själ, nu gör till Jimmy Åkesson själv och våra älskade svenska människor.

2. Det är också upp till Jimmy Åkesson att erkänna det historiska utseendet och existensen av 666 som Sveriges socialdemokratiska partiets nya ledare.

Och äntligen:

Titta på Video: 666 och Jimmy Åkesson i Sverige 2014-2019

Video: 666 and Jimmy Åkesson in Sweden 2014-2019
-By 666 and Alfred Hitchcock


Video: 666 y Jimmy Åkesson en Suecia 2014-2019
-Por El 666 y Alfred Hitchcock

3. Det är också upp till Jimmy Åkesson själv som ledare för Sverigedemokraterna-partiet för att komma överens med The 666 för att analysera, utvärdera, hitta och förbereda en ny typ av politisk dagordning som gör att Jimmy Åkesson och 666 kan göra sitt bästa bidrag till sina respektive politiska partier, för att garantera lycka och framsteg hos våra älskade svenska människor.

Och vad är inte mindre viktigt:

4. Det är nu upp till den svenska pressen att inte upprepa tidigare misstag och att följa den ofrånkomliga journalistiska plikten, de måste informera svenska och världen om sanningen av förekomsten av den nya mystiska faktorn där, med hjälp av av Guds stora övernaturliga mystiska krafter (Jehova) och hans representant och älskade son Den 666 som finns i världen är att det oacceptabla politiska problemet kommer att lösas korrekt:

De har nu skapat i Sverige oansvariga politiska ledare oansvariga, lögnare, inkonsekventa och korrupta som vägrar att erkänna och acceptera den nya politiska verkligheten som nu existerar i Sverige och i världen med den historiska uppfyllelsen av bibliska profetior om 666s utseende och existens redan i världen - att citera exempel.

666 som äntligen kommer att segra i världen inte med erkännandet och det politiska stödet till den namngivna och hycklande "Civilization and Occiedental World" som med sina orättfärdiga världar av orättvisa och ofättliga och kriminella girighet; hotar att orsaka förstörelsen av mänsklighetens existens, men

Med fullbordandet av den bibliskt förutspådda och oöverträffade historiska alliansen i Kina med 666 och även i Ryssland med 666, länder som 666 redan har erbjudit offentligt via Internet och med hela världen som ett historiskt vittne från sin framgångsrika sida webb www.the666.com

Möjligheten att kunna använda i Kina och Ryssland det unika nya ekonomiska systemet 666 som är det enda som gör det möjligt att slutföra korruptionen i världen och garanterar också den absoluta kontrollen av miljardärer, banker och marknader:

Och skapandet av en nödvändig ny världsekonomi som alltid står till tjänst för mänsklighetens bästa eller vad som är samma för alla män, kvinnor, raser, folk, länder och nationer som finns i världen, aldrig i tjänst av den oacceptabla världen av miljardärer, banker och marknaders orättvisor.

666 som redan har erbjudit Kina och Ryssland offentligt till världen via Internet och från dess framgångsrika hemsida www.the666.com

Kraft två stora länder som Kina och Ryssland är också en del av den nödvändiga, oundvikliga och biblically förutspådda också den nya Europeiska unionens superfedererade världen som kommer att ha 666 som president och att 666 kommer att skapa med sitt unika nya ekonomiska system 666.

Nya världs romerska riket att 666 kommer att återuppstå och skapa med förverkligandet av de historiska allianserna i Kina och Ryssland med 666 för att undvika självförstörelsen av mänskligheten och bygga en nödvändig värld av rättvisa och paradis på jorden, möjligt nu att skapa med det oöverträffade nya ekonomiska systemet 666.

Allt detta innebär att före den farliga och otroliga nuvarande politiska, ekonomiska, militära och mystiska situationen som nu existerar i världen (2018), ett scenario där de bibliska profetiornas historiska uppföljning om utseende och existens av 666 redan i världen:

Ingen miljardär, ingen superrik, ingen man, kvinna, ras, folk, land eller nation kan redan göra misstaget att fortsätta att förminska de redan kända nödvändiga historiska mystiska politiska erbjudandenen från 666 för att hjälpa till att bygga en nödvändig värld av rättvisa och rättvisa. paradiset på jorden; för att undvika onödig självförstörelse av mänsklighetens existens själv.

VI; Sverige som ett land och mina älskade svenskar som nation, har vi nu den oöverträffade möjligheten att hjälpa till att omvandla och rädda världen, erkänna och acceptera utseende och existens av en 666 redan i världen som:

Han är också en svensk medborgare och av Europeiska unionen som har kapacitet och det nödvändiga ledarskapet att kunna hjälpa till med att garantera och försvara framgångsrikt byggandet och förekomsten av samhälls- och välfärdsstaten i Sverige och även i hela världen.

ALLA DIG HAR NU DET SENASTE ORDET OM DET, mina kära landsmän och medborgare, Sveriges män och kvinnor och även vårt Sveriges Socialdemokratiska Parti.

Olof Palme själ
- Mystiskt tal gjord från mystiska altaren av 666-
(Onsdagen den 10 oktober 2018, i Stockholm, kl. 03:00 GMT).

Inlagd av:
666 -Miguel Angel Sosa Vasquez-
-Kandidat till EU-ordförandeskapet med 666-projektet
Att bygga ett paradis på jorden-
Institutionen för parapsykologi och ockultvetenskap 666 / Projekt 666
(Onsdagen den 10 oktober 2018, Stockholm, Sverige -07: 45 GMT-tid)

OBS! Denna sida är under uppbyggnad
Och det kommer att bli klart snart!

666 / Project 666 - The 666 - (666 / Proyecto 666 / El 666 )


The 666 / Project 666

the666@the666.com(Click on the English or Spanish flag
To read all the topics in English or in Spanish language!)

(!Pinche en la bandera española o inglesa
Para leer el texto en los idiomas Español o Inglés!)


 
 

Sissy and the 666 incredible love story is a gift from God
To Mankind to help to make a Paradise on earth with the Project 666!


Main Contents of The 666 / Project 666 - Website

(Special design for the date 060606)


  Contents     The 666    Ideals    Goals    Life    Love    Sissy666    Struggles    Creations   Books    Actions    Facts    Poet 666    Web    News    Tips    Forum    Critics    Elections    Pictures    UFOS    Parasypchology    Apocalypse    Project 666    Support 666    Satan    God    The 666´s Greats Mystical Powers    Lies against The 666    Can men avoid the end of the World?    666-USA/EU-Constitution    Jesus Christ    Hillary R. Clinton    Barack Obama    666-Army    666-War on terrorism    666-Prophecies    666-World-Wide Religion    666-Mohammed    666-New Economic System    666-New Roman Empire of the West    666-World-Wide Super-State    666`s Mankind Bank    666`s New Money    Antichrist    Armageddon    666 banned videos    666`s Time    

 

A New Global Dawn With 666
To Build A Paradise On Earth! ( ENTER !) >>>

From January 1, 2012

The 666 / Project 666 - Super website - You are the visitor number
Welcome to the best mystical and political web site in the world!   

www.the666.com   www.the666.net   www.the666.org   www.666real.com   www.666alive.com   www.666-abc.com   www.666-news.com   www.el666v.com   www.proyecto666.com   www.666president.com   www.666presidente.com   www.project666v.com   www.project666.eu   www.proyecto666.eu   www.the666.eu   www.el666.eu   www.proyecto666.us   www.project666.us   www.el666.us   www.144000.eu   www.666mohammed.com   www.666mahoma.us   www.666miguelangelsosavasquez.com    www.michelsmiely666.com   www.sissi666.com      www.sissy666.com     

The 666 / Project 666 - Always Internet address
El 666 / Proyecto 666 -siempre desde http://web.comhem.se/project666

 


- Responding to the needs, wants and dreams of individuals, peoples and nations
- Offers you peace, prosperity, freedom, justice, love and happiness
with his marvelous Project 666 to help to build a Paradise on Earth

The 666 is here! Today and for all yours tomorrows!.

If the link on the image above doesn't work on your email program,
you can click here to read more and order.

Copyright © 2010 | All Rights Reserved

Buy the book "666 and his Project 666 -Book 1 of 3 -666 has come!"

CLICK TO ORDER NOW!

Buy now this marvelous and historic book:

"666 AND HIS PROJECT 666"
-Book 1 of 3 -666 HAS COME!

Buy now the book:
"666 AND HIS PROJECT 666"
-Book 1 of 3 -666 HAS COME!


1. Buy 666´s historic book from Authorhouse in USA for $14.20 ENTER! >>>

2. Buy 666´s historic book from amazon.com for $23.49 ENTER! >>>

3. Buy 666´s historic book from Barnes and Noble for $21.14 Online Price (You Save 10%) ENTER! >>>

4. Buy 666´s historic book from www.betterworldbooks.com for $31.48 dollars! ENTER! >>>

5. Buy 666´s historic book from the internacional book sale center in Internet www.allbookstores.com for $23.49 ENTER! >>>

6. Buy 666´s historic book from Authorhouse in England for £ 10.70 ENTER! >>>

Buy now this marvelous and historic book:

"666 AND HIS PROJECT 666"
-Book 1 of 3 -666 HAS COME!

Buy now the book:
"666 AND HIS PROJECT 666"
-Book 1 of 3 -666 HAS COME!Never believe the biblical lies
Against The 666!

 
 


The 666 have come to make a Paradise on Earth! -
Now it is your duty to help and support The 666!


 
 

The 666 / Project 666 - 666

Freedom - Equality - Justice - Progress - Peace - Love - Happiness - The 666 offers today to the world! - Freedom - Equality - Justice - Progress - Peace - Love - HappinessThe 666 / Project 666 - 666

Freedom - Equality - Justice - Progress - Peace - Love - Happiness - The 666 offers today to the world! - Freedom - Equality - Justice - Progress - Peace - Love - Happiness 


Only a Great Political Leader
And Great Mystical Master,
Can help to make
A Paradise on Earth!

The 666
With the Project 666
And the blessings of God,
His beloved Spiritual Father!


The 666 times
HAS COME!

Den 666 uppkomst
till Världen


PART I. PROJECT 666

The666.com, The666.net, The666.org to make a Paradise on Earth with The 666 and Project 666!

ALL ABOUT THE HOLY TRUE ON A REAL POSSIBILITY TO MAKE A PARADISE ON EARTH WITH THE 666 AND PROJECT 666.

666

2. MIN UPPKOMST NU I VÄRLDEN SÅSOM DEN 666

Min uppkomst nu i världen såsom Den 666 med mitt Projekt 666 är en av den mest fascinerande och intressanta händelser i mänsklighetens historia eftersom; Bibel får nu det rätta svaret efter mer än två tusen år av bibliska lögner och förtal om "666".

Jag bevisar nu till hela världen såsom Den 666 och med mitt Projekt 666 att :

Bibelns förutsägelser i Apokalipsis och påståenden om "666" som en "Antikrist" eller "Satanisk varelse" – det s.k. "bibliska odjuret" -, är bara en lögnaktig och påhittad historia.

Bibeln säger i "Apokalipsis" att "666" ska bli en stor ledare och "satanisk varelse" som ska kontrollera hela världsekonomin med talet 666.

"666" skall också leda världen under "42 och en halv månader" till obeskrivlig framgång och utveckling. Allt detta med hjälp av en tio-länders konfederation och rike. EU?

Bibeln säger också att denna stora ledare "666" eller "Antikristen" skall också ha talet 666 som sitt personliga märke och att "ingen ska kunna köpa eller sälja utan 666", osv.

Den heliga sanningen är att jag såsom Den 666 har skapat genom mina studier vid Stockholms Universitetet:

Ett nytt ekonomiskt, politisk och social system baserad på talet 666 och för EU -s ländernas utveckling, fört att skapa ett Paradis på Jorden. Projekt 666 heter den eftersom den är baserad på talet 666.

Mitt Projekt 666 för att skapa ett nytt ekonomiskt, politisk och social system baserad på talet 666 inkluderar:

1. "Identity Code 666", den mest perfekta och säkra i världen.

2. "Business Code 666", som täcker alla ekonomiska verksamheter.

3. "Business System 666", som förändrar hela affärssystemet och garanterar bästa möjliga avkastningar i all ekonomisk verksamhet.

Jag har som målsättning med mitt Projekt 666 att bli den första folkutvalda EU -s president och skapa genom EU ett Världs regering med de bästa 66 politiska ledare från hela världen fört att framgångsrikt kunna leda hela mänskligheten genom EU och skapa ett paradis på Jorden.

Men eftersom jag är anklagad och förutsedd i den lögnaktiga Bibeln såsom "Antikrist" eller en "Satanisk varelse", jag är bojkottad, stämplad som ett slags "intellektuellt dissident" och som författare:

Inget bokförlag i Sverige och i över hela världen vågar publicera min bok Projekt 666. Detta tvingar mig också att leva på social bidrag även om jag har författat en "best-seller" bok som kan säljas idag i över 300 miljoner exemplar i hela världen.
3. DEN 666 ÄR EN UTMANING TILL VETENSKAPEN FRÅN DEN OKULT

Som ett bevis att det är så, jag kan göra såsom Den 666 i en speciell TV-program en spiritist möte med min spirituella Pappa, Beskyddare och Inspirationskälla Jesus (Jesuschrist) för att säga till exempel genom honom om ni, mina kära bröder och landsman bör rösta för Sverige inträdet till EMU i den kommande folk omröstning eller bör rosta på mig till EU-s parlamentet i valet 2004.

Vidare kan jag också göra med mina spirituella begåvningar såsom Den 666 och i en speciell TV program-, en spiritist möte med min Spirituella Pappa, Beskyddare och Inspirationskälla Jesus, som jag kan kalla och brukar komma genom mig för att förklara till mänskligheten: hela sanningen angående mänsklighetens uppkomst och ödet och om det går eller inte att undvika den världens undergång och Armageddon som Bibelns förutsäger i Apokalipsis. För att nämna bara några exempel.

Problemet är att ingen våga acceptera en sådan utmaning från mig såsom Den 666 på samma sätt som ingen bokförlag i världen vågar publicerar min best-seller bok PROJEKT 666.

Under sådana omständigheter det är Gud bestämmelser att ge mänskligheten en läxa genom att hjälpa mig, sin son, att bli EU-s framtida första folkvalda President och en Nobelpristagare i Ekonomin med mitt Projekt 666 såsom en trakasserad och bojkottad författare och ”intellektuellt dissident”, som är nu tvungen att leva på socialbidrag fast jag är född för att kämpa och förverkliga alla dessa drömmar. (Min Stora Spiritual Pappa Jesus, (Jesuschrist), var själv en vanligt snickare och alla förtalade honom och skrattade åt honom när han påstod att han var den väntade ”Messia-s”!)

Allt detta är så, eftersom jag börjar träda fram nu i hela världen såsom Den 666, genom min Internet hemsida www.the666.com som en obestridlig och framtida politiska ledare med sitt Projekt 666, för att leda mänskligheten genom EU som en framtiden ”Super-State” och stormakt utan motstycke, för att bygga ett Paradis på Jorden.

Detta är den sanna och heliga sanningen om mig själv såsom Den 666 -fast den bibliska lögner och förutsägelser målar mig som en slags ”Antikrist”, ”Djävulen” och ”Satan” i sina förutsägelser om ”Världens undergång”!. (in the book of Revelation).

Och om ni, mina kära bröder och landsman skulle göra misstaget att nonchalera mina påstående och stämpla mig för allt detta som en slags ”dåre” eller ”psykisk sjuk person”:

Detta skulle vara en mycket stor misstag av Er därför att ingen kan krossa, ignorera eller bestridda det idag välkända och verkliga faktum att jag finns nu i världen såsom Den 666 och med mitt Projekt 666.

Men innan ni själva, mina kära bröder och landsman skulle begå den grova misstaget att stämplar mig som en ”dåre” eller någon ”psykisk sjuk person”, ni bör tänka Er först om någon av er skulle ha den mod som jag har för att säga:
”Jag vill bli EU-s president för att skapa ett Paradis på Jorden och jag också vill bli en Nobel pristagare i Ekonomi”.

Man kan inte säga att man vill göra och ha alla ”dessa saker” utan att ha skapat och utvecklad först ett eget politisk teori, ett nytt ekonomiskt system och de rätta filosofiska tankar och grunder som kan hjälpa till att förändra världen. Allt detta har jag gjort och har nu med mitt Projekt 666.

Då har ni inte rätt att nonchalera och skratta åt mina målsättningar. Jag är Den 666 därför att med Guds hjälp, för att kunna ha och förverkliga alla dessa målsättningar har jag lyckas utveckla ett nytt ekonomisk, politisk och social och system som bär mitt namn.

Den Amerikanska Regering har redan tittat 18 gånger på min hemsida Projekt 666 !. Och de är inte några idioter
som slösar bort sin tid och sina pengar för att titta på någon "dåre” eller ”psykisk sjuk person” hemsida –för att nämna bara ett exempel .

Den amerikanska regering undersöker, experimenterar och sysslar också med det Okult. Den vill ha och utveckla nya vapen med hjälp av den obegränsade, mäktiga och magiska krafter som finns där, inom det Okult.

Och inte minst; den Amerikanska Regering ska fortsätta att titta på min hemsida, därför att den vet mycket väl att det var jag såsom Den 666 som inte bara förutspådde att George W. Bush skulle vinna den amerikanska president valet utan att:

Jag också vågade säga och skicka till honom ett öppet brev till alla den 50 olika kända adresser som blev publicerade om George W. Bush på Internet att: Han skulle vinna detta val tack vara mitt hjälp och stöd såsom Den 666 och med mitt Projekt 666.

Och nu förutspår och säger jag till samme President Bush att han inte kommer att vinna och blir återvald vid nästa amerikanska valet, om han inte godkänner och skriver på Kyoto Avtalet,(och som han lovade att han skulle göra), därför att Jag, Den 666, samma man som hjälpte honom att vinna den amerikanska president valet år 2000, ska inte bara göra att han kommer att förlora nästa amerikanska valet utan också ska hjälpa till Senator Hillary Clinton att vinna dessa val och blir den första amerikanska President kvinna i USA historia. (Detta har jag också förklarat på min hemsida att det kommer att hända www.the666.com/htm.49) och själva Senator Hillary Clinton har också besök min hemsida).

( Går till Den 666 meddelandet att Senator Hillary Rodham Clinton kan Bli USA nästa President! ) >>>

Allt detta och mycket mer finns också förklarat på min hemsida såsom t.ex. hur och varför Prinsessa Diana blev mördad, mina förutsägelser och varningar till själva Prinsessa Diana i ett brev som jag skickade till henne ca sex månader innan hennes död inträffade och den hjälp som jag erbjöds till henne såsom Den 666 för at undvika hennes onödiga och tragiska död. (www.the666.com/htm.45). –För att nämna också några andra exempel-.

( Går till Den 666 brev till Princessan Diana ! >>>

Alla dessa saker har redan inträffat och ingen kan stämpla mig som en ”dåre” eller ”psykisk sjuk person” för att ha förutsatt: Dessa händelser, för att ha hjälp till att förverkliga såsom Den 666 President Bush framgång i det amerikanska valet eller för att försöka förhindra Prinsessan Dianas död.
4. Göran Persson kommer att vinna det svenska riksdags valet på söndag den 15 september 2002, med hjälp av DEN 666 och PROJEKT 666 !.

JAG ÄLSKAR ER !
LÅT INTE MIG SKAPA -SÅSOM DEN 666-
ETT PARADIS PÅ JORDEN UTAN ER !.
RÖSTA PÅ MIG SOM ER KANDIDAT
TILL EU-s PARLAMENTET I VALET 2004 !

(Med kopior till alla svenska politiska partier och till de svenska, danska, norska finska och isländska press. Stockholm, Fredag 13 september 2002. Publicerade genom Internet i den här hemsida kl. 01.06 ).


*******

Avsändare
Den 666
www.the666.com
www.666president.com

Email:
the666@the666.com
666president@the666.com
project666@comhem.se

Stockholm, Fredag den 13 September 2002.
(Publicerade genom Internet i den här hemsida kl. 01.06 ).

Till
Göran Persson
Sveriges Statsminister
Stockholm.

DU KOMMER ATT VINNA OM 72 TIMMAR DET SVENSKA RIKSDAGS VALET med min hjälp såsom DEN 666 med mitt PROJEKT 666!

Kära parti kamrat Göran Persson!

1. De borgerliga blocken är övertygade om i deras själar och hjärta att de ska vinna om tre dagar på söndag, det svenska riksdags valet och sparka dig såsom Sveriges statsminister.

Dessutom kunde man läsa också igår - den 12 september 2002- på TV 4 text tv :
”BORGERLIGA LEDER I TVÅ MÄTNINGAR:

”Det borgerliga blocket har ett övertag över socialdemokraterna och vänsterpartiet i Sifos och Temos senaste opinionsmätningar.

"I Skops mätning har s + v däremot en knapp ledning med 47,2 procent mot 47,0 procent för de borgerliga.

”Enligt Sifos mätning ligger det borgerliga blocket på 47,1 procent mot s och v på 45,9.

”Temos undersökning visar på övertag för de borgerliga partierna med 47,2 procent mot 45,4.”

Med sådana prognoser är det inte så konstigt att du känner dig nu nervös och osäker Göran Persson, om valresultat på söndag.

(Jag tittade i söndags -9 September-på din debatt på TV med moderatledaren Bo Lundgren -som jag tror att du vann- och kunde konstatera mycket väl i debatten att du, Göran Persson, kan inte dölja din osäkerhet angående val resultatet på söndag).

2. Den bittra politiska verkligheten är nu för dig Göran Persson att det borgerliga politiska blocket har goda möjligheter att vinna valet, och tvingar fram nu ett maktskifte i Sverige.

Det är därför de bråkar nu öppet angående ven som ska bli regeringschef vid en borgerlig valseger; Moderatledaren Bo Lundgren eller Kristdemokrat ledaren Alf Svensson.

Moderatledaren Bo Lundgren

Moderatledaren Bo Lundgren var säker på att kunna vinna det svenska riksdagsvalet den 15 september 2002.

3. Det är under sådana omständigheter som Jag, Den 666, kontaktar nu dig Göran Persson, som din parti kamrat och landsman, för att meddela dig den mycket goda nyheten att:

Du ska vinna Göran, det svenska riksdags valet på söndag och ska fortsätta att vara Sveriges Statsminister, tack vare min hjälp med de Övernaturliga Krafter som hjälper nu mig i världen såsom Den 666 och med mitt Projekt 666:

För att komma till makten i världen genom att bli den första folkvalda EU- s President för att skapa ett Paradis på Jorden med EU- s hjälp, och förhindra med detta, den Armaggedon och världens undergång som Bibelns förutsäger i Apokalipsis.

Gud och Jesus är mina beskyddare, inspirationskällor och spirituella ”Father” såsom Den 666 och med mitt Projekt 666, vilket betyder att jag är inte den ”Antikrist”, ”Satanisk varelse” -det så kallade ”bibliska odjuret” - som Bibelns förutsäger i Apokalipsis. Och inte minst:

Allt detta gör att uppkomsten av ”666” och ”Projekt 666” nu i världen är en av den mest fascinerande och intressanta händelser i mänsklighetens historia.

Den 666

En revolutionär utmaning till hela världen med sitt Projekt 666.

  

The 666
has come!

To help to make

A Paradise on Earth With the Project 666
  


PART I. PROJECT 666

The new economic, new political and new social system for the European Union and the whole world, using 666 as a new currency to make a Paradise on Earth, and created by “Mr. 666”, which deserves to win a Nobel Prize in Economy with Project 666!

General information on The 666 and Project 666.

666


Göran Persson

Den historiska sanningen är att Statsminister Göran Persson var inte 100% säkert på att han skulle vinna det svenska Riksdagsvalet den 15 september 2002.

(Slut) 4. Göran Persson kommer att vinna det svenska riksdags valet på söndag den 15 september 2002, med hjälp av DEN 666 och PROJEKT 666 !.

JAG ÄLSKAR ER !
LÅT INTE MIG SKAPA -SÅSOM DEN 666-
ETT PARADIS PÅ JORDEN UTAN ER !.
RÖSTA PÅ MIG SOM ER KANDIDAT
TILL EU-s PARLAMENTET I VALET 2004 !

(Med kopior till alla svenska politiska partier och till de svenska, danska, norska finska och isländska press. Stockholm, Fredag 13 september 2002. Publicerade genom Internet i den här hemsida kl. 01.06 ).

Den 666 - Michel Smiely -

Hans direkt förhållandet med Gud och hans uppkomst idag i världen såsom Den 666 med Projekt 666, är en utmaning till vetenskapen och parapsykogin.

Bibeln får nu med mig och mitt ”Projekt 666” det rätta svaret efter mer än 2000 år av bibliska lögner och förtal om ”666”.

4. Under sådana omständigheter jag, såsom Den 666 verksam idag i världen med mitt Projekt 666 för att skapa ett paradis på Jorden:

Kommer att vända på ett mirakulöst sätt och vid den nästa 72 historiska timmar, den val förlust som Temos och Skops valsprognos förutsäger mot dig Göran Persson, - och som även Sifos prognoser kan inte dölja eller bestrida -.

Jag ger här till dig - och till det svenska folket - min kära parti kamrat Göran Persson, som en tidigare exempel och referens om att jag, såsom Den 666 kan utföra sådana oväntade och otroliga politiska mirakel i världen:

Mitt öppet -och idag historiskt- brev från den 1 november 2000, till före detta guvernör George W. Bush, i vilket jag skrev till Bush att han skulle vinna den amerikanska valet och blir USA President tack vare mitt hjälp med de övernaturliga krafter som finns i mitt Projekt 666.

Brevet publicerade jag direkt på Internet -den 1 november 2000- genom min idag världskända hemsida www.the666.com

( Går till Den 666 brev och meddelandet att guvernör George W. Bush skulle vinna det amerikanska valet med Den 666 hjälp ! ) >>>

Allt detta betyder att Moderatledaren Bo Lundgren och Kritsdemokratledaren Alf Svensson har nu ingen chans att vinna det svenska riksdags valet på söndag, eftersom jag kommer såsom Den 666 att hjälpa dig nu, Göran Persson, att vinna valet och stanna kvar som Sveriges Statsminister. Så enkelt är saken.

5. Mitt oväntade och nödvändiga politiska hjälp såsom Den 666 till dig nu, Göran Persson, för att du ska vinna valet och fortsätter att bli Sveriges statsminister, innebär också för dig och för vårt socialdemokratiska parti att:

Ni är skyldig mig att stödja min tills idag självständiga kandidatur till EU -s Parlamentet i valet år 2004, som jag bedriver sedan den 16 Februari i år genom min Internet hemsida och som jag kommer också att vinna om två år. (Se: www.the666.com/eng59.htm )

( Går till www.the666.com/eng24.htm ) >>>

Och på samma sätt som jag har redan varnat USA President George W. Bush om att jag ska göra såsom Den 666, att han ska FÖRLORA nästa amerikanska president valet år 2004, om han full följer inte sin politiska löften att underteckna och gödkänna Tokyo Avtalet -från 1997-. (Du kan läsa allt detta på min hemsida: www.the666.com/eng19.htm )

( Går till www.the666.com/eng47.htm ) >>>

(Jag informerar dig här Göran Persson att, själva USA President George W. Bush har besök två gånger min hemsida och har läst mina två publicerade brev till honom, och att den amerikanska regeringen har hittills besök 15 gånger (!) min hemsida och den amerikanska ”Department of Defense” har också hittills besök 71 gånger (!) min hemsida…)

På samma sätt säger jag här öppet till dig Göran Persson inför det svenska folket och vår socialdemokratiska parti att, om du inte stödjer med partiet min kandidatur till EU -s Parlamentet i valet år 2004, då kommer jag att göra såsom Den 666 att du, Göran Persson, blir inte val Sveriges statsminister i nästa svenska riksdags val år 2008.

Jag måste med denna varning säga öppet till dig Göran Persson och till vår socialdemokratiska partiet -som också är fullastad med rasister, att från och med nu:

Ni måste acceptera och respektera mina politiska rättigheter att finnas i Sverige och inom den socialdemokratiska partiet såsom Den 666 :

Med en annorlunda och nödvändig vision om EU -s och världens framtid med mitt Projekt 666. Denna vision om fred, rättvisa, lyckan, kärlek, broderskap och jämlikhet för hela världen, kan vi skapa tillsammans Göran Persson och såsom socialdemokrater till hela världen, från vår kära fosterland och nu multinationella svenska samhället.

Jag har rätt att kräva till dig Göran Persson och till vår socialdemokratiska partiet Era politiska stöd till EU -s Parlamentet i valet år 2004, helt enkel därför att utan min stöd såsom Den 666 och med mitt Projekt 666, du kan aldrig vinna om 72 timmar den svenska riksdags valet och behålla den politiska makten i Sverige.

Under sådana omständigheter, när inga politiska mätningar i Sverige förutsäger att du Göran Persson och vår socialdemokratiska partiet ska vinna valet på söndag den 15 September 2002, och när jag träder nu fram såsom Den 666 som en slags ”Don Quijote” och ”dåre” som vågar säga genom detta brev till den svenska folket från min hemsida att:

Jag, Den 666, kommer att göra den hittills omöjliga politiska mirakel att Du, Göran Persson, och vår socialdemokratiska partiet, vinner om 72 timmar den svenska riksdags val och tar ifrån den borgerliga blocket, den valseger som de är säkra att de kommer att ha på söndag…

Det är rimligt för mig såsom Den 666 att kräva därefter från dig Göran Persson och från vår socialdemokratiska partiet, era politiska stöd för att jag blir vald till EU -s Parlamentet i valet år 2004. Detta är det minsta som du, Göran Persson, och vår kära socialdemokratiska partiet kan göra och bör göra för mig såsom Den 666. ELLER HUR?…

Kan du tänka dig Göran Persson hur skulle jag framstå inför världens ögon såsom Den 666, om det borgerliga blocket vinner det svenska valet på söndag efter att jag såsom Den 666, har redan lovat till dig Göran Persson och till vår socialdemokratiska partiet en valseger?…

Jag skulle framstå som en charlatan inför den svenska folket, inför vår socialdemokratiska partiet och inför hela världen, som kan läsa på min hemsida från och med idag Fredag den 13 september 2002, den här historiska öppna brev till dig, Göran Persson, i vilket jag erbjuder dig såsom Den 666 en oväntad valseger i det svenska valet om 72 timmar med mitt hjälp.

Jag hoppas att den svenska pressen och de borgerliga blocken ska kommentera och citera omgående den här brev till dig Göran Persson:

Ett brev från mig Den 666 som är, en utmaning från det okända och en försäkring till våra kära landsmän att vår förtjänta svenska välfärdsstat och samhället, kommer att bestå och att framgångsrik fortsätta utvecklas med vår politiska hjälp och kamp.

Det är varför jag också erbjuder till dig här Göran Persson, mina tjänster som rådgivare i EU -s frågor och som din särskilda representant och sändebud inför EU.

Jag råder dig att acceptera mina tjänster och skapa omgående i din regering, ett speciellt arbetsplats för mig angående EU -s frågor och som jag kan ha i din regering.

Jag också råder dig att anordna ett folk omröstning angående EMU så fort som möjligt och jag också garanterar dig såsom Den 666 att, det svenska folket kommer att rösta JA TILL EMU i detta folk omröstning.

Jag avslutar nu mitt brev till dig, genom att förklara för dig:

6. Varför bör du Göran Persson, vår socialdemokratiska partiet och våra kära landsmän och svenska folket, stödja mig och rösta för mig till EU -s Parlamentet i valet 2004?

Den mycket felaktigt och kortsynt svensk politik inom EU har gör oss svenskar till en slags andra klass medborgare inom EU-s länderna.

Sverige deltar inte i den monetära unionen (EMU) och inte heller har inom EU någon verklig politisk inflyttande och ledarskap med den välkända svenska kunnande, teknologi och utveckling för att nämna bara några exempel.

Jag vill med min kandidatur till EU -s Parlamentet hjälpa till att ändra allt detta misslyckande och felaktiga politik gentemot EU, eftersom EU kommer att bli - såsom ni också mycket väl kan läsa på engelska i mitt Projekt 666 - framtidens stormakten och vi svenskar:

Bör och kan inte halka efter i denna oundvikliga och historiska utveckling och i stället för att försöka bromsa detta -såsom England vill göra med sin egoistiska och kortsynta politik inom EU-, BÖR VI HJÄLPA TILL med vår svenska kunnande och teknologi till ett framgångsrikt EU -s utveckling till den SUPER STATE som EU oundvikligen ska bli och med detta kunna ha bästa möjliga inflyttande och stor ledarskap.

Så enkelt är sanningen angående EU-:s framtida utveckling som kräver en komplett ändring av den svenska politik och mentalitet.

Jag är såsom Den 666 och som medlem i EU -s parlamentet kan skaffa och ge till Sverige den politiska inflyttande och ledarskap inom EU som vårt älskade svenska fosterland behöver och förtjänar.

Jag kan göra allt detta därför att jag har lyckats som intellektuell och författare skapa med mitt Projekt 666 för EU-:s länder dessa nya filosofiska, politiska, ekonomiska och religiösa tankar som mänskligheten idag behöver för att kunna också skapa ett Paradis på Jorden och som garanterar också till EU sin framgångsrika utveckling till den oundvikliga ”SUPER STATE” och stormakt som EU kommer att bli inom en mycket kort framtid.

Lösningen till en framgångsrikt EU-:s utveckling och till mänskligheten problem har jag lyckats hitta genom skapande och utveckling av ett nytt ekonomisk, politisk och social system som bär mitt namn och som är baserad på talet 666, för att tillämpa i början till de Europeiska Unionen och därefter till hela världen.

PROJEKT 666 heter mina filosofiska, politiska, ekonomiska och religiösa idéer och lösningar till mänsklighetens problem.

Allt detta kräver av mig som skapare av PROJEKT 666 att göra ett politisk kamp utan motstycke för att komma till makten i EU -s länder som det första folkliga utvalda President i den Europeiska Unionen för att kunna garantera till EU sin framgångsrikt utveckling som framtiden stormakten och skapa ett Paradis på Jorden med mitt PROJEKT 666.

Men allt detta också innebär att makthavarnas i det kapitalistiska samhället som efter kommunismen sammanbrott och fall trodde att de kunde härska och exploatera hela världen utan utmaningen, känner sig nu hotad av mina idéer och nya filosofiska, politiska, ekonomiska och religiösa tankar för att till exempel:

Reglera och kontrollera världens ekonomi med ett ny ekonomisk system baserad på talet 666 som garanterar en rättvis och nödvändigt fördelning av mänsklighetens alla rikedomar bland alla länder och människor på Jorden. (För allt detta ingen bokförlag i världen vågar publicera min bok PROJEKT 666 vilket tvingar mig som författare att leva på socialbidrag och blir hos Kronofogden).

Vår svenska fosterland behöver alla dessa nya tankar och idéer som jag ställer till ert förfogande med mitt Projekt 666 för att lycka övertyga Er kära bröder och landsman, att acceptera och rösta på ett fullständigt och nödvändiga svenska integration i EU.

Vi måste lära oss att acceptera det välkända faktum att människan utgör en enda art och familj på Jorden, att det inte finns någon verkligen oberoende och självständigt land i världen, att alla människor på Jorden är bröder och systrar och att vi är tillfälliga hyresgäster i vår ömtåliga och lilla planet Jorden som vi måste vårda och försvara och att EU är det bästa redskap för att garantera och försvara all detta och skapa ett Paradis på Jorden.

Broderskap, jämlikhet, rättvisa, demokrati, fred, kärlek och välstånd för alla är kärnan i mitt Projekt 666 och den magiska nyckeln till en svensk framgång och verkligt inflyttande och politiska ledarskap inom EU och resten av Världen.

Det är under sådana omständigheter som jag ställer upp inom den Socialdemokratiska Arbetarepartiet som en oberoende kandidat till EU -parlaments val i Sverige och anmodar Er alla att stödja mig i partiet och utanför partiet och hjälpa mig att bli vald till EU -parlamentet eftersom ingen annan svensk kan göra där det jobb som jag kan göra, och inte heller kan ha den politiska framgång och inflyttande som jag kan ha och kommer att ha med mina idéer och PROJEKT 666 inom EU-:s utveckling.

MIN TID HAR KOMMIT!

Ni bör alla rösta på mig i EU s- Parlament val i år 2004 mina kära bröder och landsman!

Kom alltid ihåg att Jag Den 666, ÄLSKAR ER!

Låt inte mig skapa såsom DEN 666, Ett paradis på Jorden utan Er!

Den 666
Fil.kand. Miguel Angel Sosa Vasquez
( Författarnamn: “Michel Smiely 666 “ )

Hemsida:

www.the666.com
www.michelsmiely666.com
www.666MiguelAngelSosaVasquez.com

(The World choice to change!!!)

E-mail addresser:
the666@the666.com
project666@comhem.se

666  
The pioneers of
Real solutions

For the whole world
are

The 666

With the Project 666
  
 


666 - The 666 - 666 - Project 666 - 666 - The 666 - 666 - Project 666 - 666 - The 666 - 666 - Project 666 - 666 - The 666 - 666


Do you want to test your intelligence and memory?

Training and develop your intelligence and memory with The 666!. Use our Numeric board!.

Try to find with your memory and without see our index, your favorites
6, 12, 18, 36 or 66 issues in the Project 666!

(Check and See also our Index!)>>>

 

The 666 / Project 666 - Numeric board
Website Index Pages

(See also Contents!) >>>


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30    >>>

Here are the 30 most visited pages of The 666/Project 666 super web site!

The 666 world! - The 666 world! - The 666 world!

 
Don’t ask what The 666 can do for you
Ask what you can do for The 666!

Support The 666 - and he will support you!

 
Michel Smiely 666
The Empress "Sissy"
Hillary Clinton
President Barack Obama
God
Satan
Iran
Jihad
Prophet Mohammed
666 EU-Constitution
European Union/Bible
The 666 Identity Code
The Jewish-Palestine conflict
The III temple construction
EU-666 World wide Super State
666 New Economic Systems
They arise from the grave
The Universe
The 666 / Project 666 with the rights solutions to all worldwide problems
To make a paradise on Earth!
 
 
ALL RIGHTS RESERVED (RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS) COPYRIGHT (DERECHOS); 1989
by (por) Michel Smiely "666" (Miguel Angel Sosa Vásquez): "The 666 / Project 666 (El 666 /Proyecto 666")