666 the666 project666 the 666 project 666

 

The 666 have come to make a Paradise on Earth! -
Now it is your duty to help and support The 666!

 

 

Don’t make any mistake regarding The 666!
The 666 have come to win!

 
 

Sissy and the 666 incredible love story is a gift from God
To Mankind to help to make a Paradise on earth with the Project 666!


Main Contents of The 666 / Project 666 - Website

(Special design for the date 060606)


  Contents     The 666    Ideals    Goals    Life    Love    Sissy666    Struggles    Creations   Books    Actions    Facts    Poet 666    Web    News    Tips    Forum    Critics    Elections    Pictures    UFOS    Parasypchology    Apocalypse    Project 666    Support 666    Satan    God    The 666´s Greats Mystical Powers    Lies against The 666    Can men avoid the end of the World?    666-USA/EU-Constitution    Jesus Christ    Hillary R. Clinton    Barack Obama    666-Army    666-War on terrorism    666-Prophecies    666-World-Wide Religion    666-Mohammed    666-New Economic System    666-New Roman Empire of the West    666-World-Wide Super-State    666`s Mankind Bank    666`s New Money    Antichrist    Armageddon    666 banned videos    666`s Time    

 

A New Global Dawn With 666
To Build A Paradise On Earth! ( ENTER !) >>>

From January 1, 2012

The 666 / Project 666 - Super website - You are the visitor number
Welcome to the best mystical and political web site in the world!   

www.the666.com   www.the666.net   www.the666.org   www.666real.com   www.666alive.com   www.666-abc.com   www.666-news.com   www.el666v.com   www.proyecto666.com   www.666president.com   www.666presidente.com   www.project666v.com   www.project666.eu   www.proyecto666.eu   www.the666.eu   www.el666.eu   www.proyecto666.us   www.project666.us   www.el666.us   www.144000.eu   www.666mohammed.com   www.666mahoma.us   www.666miguelangelsosavasquez.com    www.michelsmiely666.com   www.sissi666.com      www.sissy666.com     

The 666 / Project 666 - Always Internet address
El 666 / Proyecto 666 -siempre desde http://web.comhem.se/project666

 

Never believe the biblical lies
Against The 666!


The man who loves God loves also him
Whom God loves!

Biblical lies.
Bok of the Apocalypses.
Revelation 13The 666 / Project 666 - 666

Freedom - Equality - Justice - Progress - Peace - Love - Happiness - The 666 offers today to the world! - Freedom - Equality - Justice - Progress - Peace - Love - Happiness


The 666 have come to make a Paradise on Earth! -
Now it is your duty to help and support The 666!

Breaking News! - EXTRA! - EXTRA! - EXTRA! -

The 666 is now participating in Sweden in
The European Parliament elections
On June 7, 2009.

666 deltar nu i Sverige i valet till
Europaparlamentet den 7 juni 2009 !
( Läs 666 politisk program i valet till Europaparlamentet -utdrag)
Enter ! >>>

RÖSTA PÅ 666 I VALET TILL EUROPAPARLAMENTET
den 7 juni 2009 ! Enter ! >>>

People begin to vote for the 666 in Sweden
In elections to the European Parliament 2009!

EU-valet 2009 -Den 666 förklarar hur man kan rösta på 666 i Sverige den 7 juni 2009Stockholm, måndagen den 8 juni 2009

Enligt Valmyndigheten det finns 50,767 ogiltigförklarade blanka röster.
Hur många 666 röster finns ogiltiförklarade bland alla dessa 50,767 ogiltigförklarade blanka röster?

666 valsedlar fanns i inga vallokal i Sverige och nästan alla som röstade på 666 i Sverige
i EU-valet 2009 använde en blank valsedeln och skrev bara nummer 666 på den blanka valsedeln.

Valmyndigheten måste nu ta sitt ansvar och gödkänna och räkna som giltiga röster för 666 alla
blanka valsedlar som finns skrivit med nummer 666. Så enkel är sanningen.

De 666 ger 6,000 euro för varje av 666 röster på 7 juni 2009I fredags den 22 maj 2009 den svenska medborgare Tony Cea,
röstade på förhand i Stockholm på 666 i valet till Europaparlamentet 2009.

Han filmade sin röst på 666 med sin videotelefon kamera.

Projekt 666 publicerar här Tony Cea historisk röst på 666 i EU-valet 2009
och hans hälsningar till 666

On Friday May 22th, 2009, Swedish citizen Tony Cea voted in advance in Stockholm
For 666 in the European Parliament elections 2009.

Tony Cea filmed with its video-phone his historic vote for the 666 in Sweden
and sent also the following message to the 666:

"Segerdagen för Super Projekt 666 är på väg.
Grattis till din seger.

Victory Day of Super Project 666 is coming.
Congratulations on your victory!.

El dia de la Victoria del super Proyecto 666 se acerca.
!FELICIDADES POR TÚ VICTORIA!.

Tony Cea."

Department of Parapsychology and Occult Sciences
Of Project 666

Department of Parapsychology and Occult Sciences
Of Project 666

(Stockholm, Sweden, May 27th, 2009)RÖSTA PÅ 666 I VALET TILL EUROPAPARLAMENTET
den 7 juni 2009 ! Enter ! >>>

666

666

Frihet, jämkiket, rättvisa

Fred, kärlek och lyckan

666


 

HUR KAN MAN RÖSTA PÅ 666 I VALET TILL EUROPAPARLAMENTET I SVERIGE
Söndagen den 7 juni 2009?

Du som är svensk medbörgare och bor i Stockholm, i Skåne, i Malmö, i Göteborg, på Gotland eller i vilket stad och plats som helst i Sverige som vill rösta 666 i valet till Europaparlamentet den 7 juni 2009 och hittar inte den historiska 666 valsedeln, kan ändå rösta 666 på följande sätt:

ANVÄND OCH SKRIV BARA NUMMER 666 PÅ DEN BLANKAVALSEDELN
till Europaparlamentet som Valmyndigheten har skapat och som heter "BLANKLEDAMÖTERNA"

och som kommer att finnas i varenda vallokal i Sverige under valet 2009 till Europaparlamentet. Dessa valsedlar kommer att räknas som en röst för 666
i valet till Europaparlamentet den 7 juni 2009.

Detta är ett historisk sätt att rösta 666 i hela Sverige i valet 2009 till Europaparlamentet.

Darför bör du rösta 666 i valet till Europaparlamentet
Söndagen den 7 juni 2009.


Kapitalismen och dess företrädare och anhängare i Sverige den "svenska etablissemanget":

1. Exploaterar dig hela livet och stjälar och plundrar din egen pension och sparande.

2. Kapitalismen kriminaliserar dig när du vill ha sociala förändringar och även när du laddar in musik gratis på nätet.

3. Kapitalismen stämplar dig som "parasiter" när du är arbetslös och vill neka dig din rätt till välfärden.

4. Kapitalismen vill tvinga dig att arbeta fram till 70 års ålder (när en livslängd är högst 72-76 års ålder för en man och 76-82 års ålder för en kvinna).

5. Kapitalismen plocka ner välfärden och plundar statskassan för att försöka rädda hans värld av sociala örättvisor.

6. Men 666 är nu här och kan hjälpa dig att ändra allt detta och skapa en bättre värld.

OM DU RÖSTAR NU PÅ 666 har du möjlighet att revoltera, säga nej och även att ge en örfil till alla banditer och mördare kapitalister som exploaterar dig, utnyttjar dig och stjälar och förstör ditt liv.

Allt detta och mycket mera kan du göra genom att RÖSTA PÅ 666 I VALET TILL EUROPAPARLAMENTET söndagen den 7 juni 2009.

Desuttom, "om många funderar på att inte rösta överhuvudtaget, som en protest, varför inte rösta på 666?. Är inte det att göra större narr av politiker än att sitta hemma framför teven och inte göra någonting?". (Se, "The 666 project - Flashback Forum.mht").

Om du vill kunna ändra kapitalismen värld av orättvisor och även hjälpa till att bygga en bättre värld:

ROSTA NU PÅ 666 I VALET TILL EUROPAPARLMANTET 2009

Här är 666 historiskt valsedeln i valet till Europaparlamentet 2009

Vill du rösta på 666 i Sverige i valet till Europaparlamentet 2009
men hittar inga 666-valsedlar?

DU KAN ÄNDÅ RÖSTA PÅ 666 I HELA SVERIGE PÅ FÖLJANDE SÄTT:


Du som är svensk medbörgare och bor i Stockholm, i Skåne, i Malmö, i Göteborg,
på Gotland eller i vilket stad och plats som helst i Sverige som vill
rösta 666 i valet till Europaparlamentet den 7 juni 2009 och hittar inte
den historiska 666 valsedeln, kan ändå rösta 666 på följande sätt:

Använd och skriv bara nummer 666 på den blankavalsedeln
till Europaparlamentet som Valmyndigheten har skapat och som
heter "Blankledamöterna"och som kommer att finnas
i varenda
vallokal i Sverige under valet 2009 till Europaparlamentet.

Du kan rösta 666 genom att skriva bara nummer 666
på detta "Blankledamöterna" valsedeln till Europaparlamentet.
Detta betyder att:

I alla "Blankledamöterna" valsedeln som alla svenska medborgare
som vill rösta 666 skriver bara nummer 666, kommer att räknas som
en röst för 666 i valet till Europaparlamentet den 7 juni 2009.


Allt detta betyder att det fins också "sex olika roliga sätt" att rösta på 666
i valet till Europaparlamentet den 7 juni 2009!

Department of Parapsychology and Occult Sciences
Of Project 666

Department of Parapsychology and Occult Sciences
Of Project 666

(Stockholm, Sweden, May 21th, 2009)

RÖSTA PÅ 666 I VALET TILL EUROPAPARLAMENTET
söndagen den 7 juni 2009 för en EU:s Super-State med frihet,
jämlikhet, rättvisa, fred, kärlek och lyckan för att göra
ett paradis på jorden med 666 !

Votes 666 in the European Parliament elections in Sweden on June 7, 2009
For a European Union Super-State with:
Freedom,equality, justice, peace, love and happiness!
To help to make a Paradise on Earth with the 666 !

The 666 / Project 666

www.the666.com


the666@the666.com

Titta från den svenska Valmyndigheten att Den 666 deltar nu i Sverige i valet till Europaparlamentet
den 7 juni 2009! - Rösta 666 för att hjälpa till att göra ett Paradis på jorden! Enter ! >>>

Titta på alla 666 videos i youtube.com Enter ! >>>

Titta på 666 valsedlen och alla andra valsedlar i Sverige i valet till Europaparlamentet
den 7 juni 2009 från den svenska Valmyndigheten Enter ! >>>

http://www.youtube.com/user/Orirente1 Watch from the Swedish Electoral Authority homepage ("Valmyndigheten")
The 666 participation now in Sweden in the European Parliament elections on June 7, 2009!
- Vote 666 to help make a Paradise on Earth!

Watch all 666 videos in youtube.com Enter ! >>>

Look at the 666 ballot and all ballots in Sweden in the European Parliament elections
On June 7, 2009 from the Swedish electoral authority ("Valmyndigheten") homepage Enter ! >>>

 
 

The 666 times
HAS COME!


The 666 times
HAS COME!

Här är en kort sammanfattning av Socialtjänsten i Kista
brottsliga trakasserier gentemot Den 666.

(Del 2 av 2)

Den 666 överväger nu med sina juridiska rådgivare vid Stockholms Universitet möjligheten att:

Polisanmäla Statsminister Fredrik Reinfeldt för brott mot den svenska grundlagen och mot Socialtjänstlagen, eftersom när den nya borgerliga Allians-regeringen med sin orättvisa politik nu berövar socialbidragstagare och arbetslösa rätten att ha SL-månadskort som ekonomisk bistånd:

Så främjar man helt enkelt brottsligheten i Sverige, eftersom man på detta sätt tvingar socialbidragstagarna och de arbetslösa att bryta mot lagen genom att resa i Stockholms Lokaltrafik utan färdbevis.

Statsminister Fredrik Reinfeldt

Här är en kort sammanfattning av Socialtjänsten i Kista
brottsliga trakasserier gentemot Den 666.

Den 666 överklagande till Länsrätten i Stockholms län
angående sitt behov av SL-kort, m.m.

Den 666 överväger nu med sina juridiska rådgivare vid Stockholms Universitet, möjligheten att polisanmäla Statsminister Fredrik Reinfeldt för brott mot den svenska grundlagen och mot Socialtjänstlagen.

(Del 2 av 2)

”Jag bedriver nu i Stockholms Universitet en mycket komplicerad och självständig forskning inom skapelseprocessen både inom den litterära och den ekonomiska inriktningen. Min forskning är så omfattande att det ska bli en ny bok från mig av det hela.

”Jag har därefter som studerande oavbrutet uppburit socialbidrag. Under dessa år, och även dessförinnan sedan 1993, har ingen handläggare innan Eva-Katarina Ekerman ifrågasatt min rätt till socialbidrag”. (Se bilagan 3).

Allt detta betyder att Socialtjänsten i Kista under ledning av herr Luis Abascal som Kista Stadsdelsnämnd:s direktör, gick så långt i sina trakasserier gentemot mig att de lurade det svenska rättsväsendet med sina lögnaktiga och kränkande påståenden om att jag, Miguel Angel Sosa Vásquez, Den 666, fick socialbidrag p.g.a. jag var någon slags ”psykisk sjuk person” och ”dåre” vars mest oacceptabla misstag var att påstå sig vilja bli en Nobelpristagare och EU:s president med sitt nya ekonomiska system baserat på talet 666 för EU-länderna samt att försöka skapa en bättre värld med sitt Project 666.

För Socialtjänsten i Kista borde en person med sådana målsättningar i livet aldrig existera, och alltid vara aktuell på ”socialsypkiatriska enheten”.

Det spelade ingen roll att samma Socialtjänst i Kista fick av mig, – för att jag skulle få socialbidrag - , över 200 fotokopior av svaret från de mest kända svenska och utländska bokförlag från hela världen som vägrade att publicera min bok Project 666 och även erkände att de helt enkelt inte vågade publicera min bok Project 666, på grund av dess mycket polemiska innehåll inom religion, filosofi, ekonomin, etc.

Alla dessa sanningar ”glömde” och erkände aldrig Socialtjänsten i Kista inför det svenska rättsväsendet angående frågan om varför jag, Miguel Angel Sosa Vásquez, som kallas "Den 666" i världen, p.g.a. mitt Project 666, har rätt att få socialbidrag som trakasserad svensk författare och kulturarbetare.

För Socialtjänsten i Kista och för dåvarande socialsekreteraren Eva-Katarina Ekerman var det bekvämare och ”lämpligt” att försöka misskreditera och stämpla mig inom det svenska rättsväsendet som någon slags ”dåre” och ”psykisk sjuk” person för att försöka ta ifrån mig på ”laglig sätt” min rätt att få socialbidrag.

Det var varför Socialtjänsten i Kista skrev i sitt lögnaktiga yttrande från 1999-08-11 till Länsrätten att:

”Sedan 9811 har utbetalningar gjorts på grundval av att Sosa Vasquez varit aktuell på socialpsykiatriska enheten." (Se bilagan 2).

Samt att jag, vid ett möte med henne skulle ha sagt till henne att jag var ”arbetsökande”, när jag i verkligheten var avanmäld som arbetssökande 1995-06-19 från Arbetsförmedlingen på grund av det giltiga skälet att jag hade påbörjat utbildning.

För Socialtjänsten i Kista och för dåvarande socialsekreteraren Eva-Katarina Ekerman var det aldrig aktuellt eller en plikt att acceptera och erkänna det svenska samhällets misslyckande, när dess yttrandefrihet nedtrampades gentemot min person, mitt yrke och författarskap, när inget svenskt eller utländskt bokförlag vågade publicera min bok, Project 666.

För Socialtjänsten i Kista och för dåvarande socialsekreteraren Eva-Katarina Ekerman var problemet deras egen oförmåga att acceptera att man faktisk kan skriva en sådan bok och att man också har rätt att ha sådana målsättningar i livet som jag har gett uttryck för, utan att riskera att bli stämplad som någon slags ”dåre” eller ”psykisk sjuk” person av de sociala myndigheterna.

Problemet för det svenska rättväsendet var och är, att de aldrig tror, förutsätter, eller i övrigt har beredskap eller förståelse för att en myndighet som Socialtjänsten i Kista skulle kunna ljuga inför dem i sitt officiella yttrande; - att Miguel Angel Sosa Vasquez påstods erhålla socialbidrag p.g.a. han var en ”dåre” eller någon slags ”psykisk sjuk person”. Därmed var det också otänkbart och omöjligt att fälla någon dom som gick emot Socialtjänsten i Kista:s trakasserier eller tjänstefel.

Under sådana omständigheter innehöll och utformades Kammarrättens dom med den ”Salomoniska lösningen”, att helt enkelt inte bevilja något prövningstillstånd till mål nr 8294-1999. Därmed rättfärdigades Länsrättens orättvisa dom om att jag, Miguel Angel Sosa Vásquez som ”arbetslös” borde stå till arbetsmarknadens förfogande.

Allt detta skedde, trots att Kammarrättens erhöll från mig bevisen för att Socialtjänsten i Kista med sin socialsekreterare Eva-Karatina Ekerman i spetsen ljög hela tiden och hade ingen rätt i alla sina påståenden om mig.

Det står klart, att;

a.
Jag aldrig var någon arbetslös arbetssökande.

b.
Jag blev avanmäld och avaktualiserad från Arbetsförmedlingen 950619 pga det skälet att jag hade påbörjat utbildning.

c.
Jag var dessutom en trakasserad svensk författare.


Kammarrätten beslutade ändå att inte bevilja något prövningstillstånd till mål nr 8294-1999, och rättfärdigade i och med detta Länsrätten i Stockholms län:s dom som gav rätt till Socialtjänsten i Kista och till socialsekreterare Eva-Katarina Ekerman:s alla lögnaktiga yttranden och trakasserier gentemot mig.

Och när jag, Miguel Angel Sosa Vásquez, Den 666, överklagade Kammarrättens orättvisa beslut till Regeringsrätten, med de införda bevisen om Eva-Katarina Ekerman och Socialtjänsten i Kista:s trakasserier, lögner och förtal gentemot min person, fick jag från Regeringsrätten följande, föga överraskande oansvariga beslut:

Regeringsrättens underrättelse:
Mål Nr. 1264-2000

”Regeringsrätten har den 1 oktober 2002 i Stockholm beslutat att inte meddela Miguel Angel Sosa Vásquez, 470629-3299, prövningstillstånd i mål om bistånd enligt 6b § socialtjänstlagen (1980:620). Kammarrättens i Stockholm beslut i protokoll den 8 februari 2000 att inte meddela prövningstillstånd, mål nr 8294-1999, står därför fast."

Regeringsrätten: regeringsrådet Billum

Anna-Karin Hoffstedt
Föredragande regeringsrättssekreterare.
(Se bilagan 3)Allt detta blev så, därför att i grund och botten hade det uppstått den ohållbara och otroliga situationen för det svenska rättsväsendet, att både Kammarrätten och Regeringsrätten skulle bli tvungna att döma och utfärda en dom mot Länsrätten i Stockholms län och mot Socialtjänsten i Kista, vilket skulle skapa ett farligt prejudikat i det svenska samhället och rättväsendet angående ”Storebrors ofelbarhet" och plikt att göra sitt bästa för att inte begå något misstag.

Det finns nu också en värld utanför Sverige och Sverige är också medlem i den Europeiska Unionen, som i sitt fördrag garanterar medborgarna i alla sina medlemsländer rätten att försvara sina rättigheten vid EU:s Domstol för Mänskliga Rättigheter i Strasbourg.

När jag, Miguel Angel Sosa Vásquez, Den 666, meddelande till Regeringsrätten och till Kista Socialtjänst att jag skulle överklaga Regeringsrättens orättvisa beslut till EU:s Domstol för Mänskliga Rättigheter i Strasbourg, bestämde sig Socialtjänsten i Kista för att;

1.
Sparka socialsekreteraren i Kista. En mycket överraskad, chockad och gråtande Eva-Katarina Ekerman blev tvungen att sluta som socialsekreterare.

Hon försökte förgäves ”i elfte timmen” ordna åt sig någon slags överenskommelse med mig, som skulle hjälpa henne att fortsätta behålla sin dåvarande viktiga beslutfattande och älskade post som ”högsta hönset” som socialsekreterare i Kista Socialtjänst.

Eva-katarina Ekerman kände bitterhet över att bli tvungen att smaka personligen på sin egen medicin och lära sig, att det lönar sig inte i längden att trakassera folk.

2.
Socialtjänsten i Kista erkände också ”plötsligt” ”författaren Miguel Angel Sosa Vasquez, Den 666”:s rättigheter att fortsätta att få socialbidrag utan något problem, och att undvika att någon ny socialsekreterare skulle trakassera ”Herr 666”.

3.
Socialtjänsten i Kista beslutade också att från och med November år 2002, skulle ingen socialsekreterare ta något beslut angående mina rättigheter till ekonomiskt bistånd som socialbidragstagare.

Alla beslut rörande mitt ekonomiska bistånd skulle tas av en ekonomihandläggare, och ekonomihandläggare Ingrid Lindbom tog hand om alla beslut om mina ekonomiska bistånd från November 2002 till och med december 2006 på ett mycket oklanderligt sätt, utan att trakassera mig.

Men med den nya borgerliga Allians-regeringen vid makten, beslutade sig Socialtjänsten i Kista för att ersätta ekonomihandläggare Ingrid Lindbom avseende mina ärenden i januari 2007 med nya människor i Kista Socialtjänst, vilka skulle vara benägna att på nytt trakassera ”Miguel Angel Sosa Vasquez, Den 666”.

Det är under sådana omständigheter som det nu plötsligt träder fram en person vid namn Projektledare Zahra Haghpanah i Kista Socialtjänst, med den förutbestämda målsättningen att trakassera mig.

Och Projektledare Zahra Haghpanah visar faktiskt att hon gör sitt bästa för att trakassera mig:

1.
När Miguel Angel Sosa Vásquez, Den 666, söker fullt ekonomisk bistånd för att betala sina elräkningar blir svaret Nej, vilket tvingar mig att överklaga Kista Socialtjänst:s beslut till Länsrätten angående detta.

2.
När Miguel Angel Sosa Vásquez, Den 666, söker ekonomisk bistånd för att laga sina tänder är svaret också Nej, vilket tvingar mig att överklaga Kista Socialtjänst:s beslut till Länsrätten angående detta.

3.
När Miguel Angel Sosa Vásquez, Den 666, söker ekonomisk bistånd för sitt 600 kronors SL-månadskort blir svaret också Nej, vilket även detta tvingar mig att överklaga Kista Socialtjänst:s beslut till Länsrätten angående detta.

Under sådana omständigheter börjar nu Projektledare Zahra Haghpanah bli någon slags kändis inom det svenska rättsväsendet, eftersom det finns nu 3 olika mål hos Länsrätten i Stockholms län mot hennes beslut i Kista Socialtjänsten angående:

1.
”Den 666” rättigheter att få ekonomiskt bistånd som socialbidragstagare för att kunna laga sina tänder. Detta i Mål nr. 26923-06 Rotel 443, som Socialtjänsten i Kista i Dom 2007-01-12 redan har förlorat gentemot mig.

2.

”Den 666” rättigheter att kunna betala sina elräkningar. Detta i Mål nr. 7887-06 Beredningsenhet A hos Kammarrätten i Stockholm. Länsrätten i Stockholms län Dom från den 29 november 2006 i mål nr. 24221-06, har jag överklagat till Kammarrätten.

3.
”Den 666” rättigheter att få fortsatt ekonomisk bistånd för sitt SL-månadskort med 600 kronor, som Socialtjänsten i Kista nu vägrar att fortsätta betala genom sin Projektledare Zahra Haghpanah:s orättvisa beslut om avslag, vilket även tvingar mig nu att göra det här överklagandet till Länsrätten i Stockholms län.Om Projektledare Zahra Haghpanah senare också skall få sparken som ”Projektledare” på samma sätt som före detta socialsekreteraren Eva-katarina Ekerman fick i Kista Socialtjänst för sina trakasserier mot ”Den 666”, är en möjlighet som Zahra Haghpanah borde överväga i god tid innan hennes egna misstag och trakasserier gentemot ”Den 666” fäller också henne hos Kista Socialtjänst.

Före detta Kista Stadsdelsnämnds Direktör Luis Abascal varnade mig före sin avgång, att det skulle vara enbart en tidsfråga innan dessa ”mäktiga politiska krafter” som finns i Socialtjänsten i Kista, skulle återigen försöka ta bort mitt socialbidrag med syftet att stoppa mig som Den 666 och mitt Project 666.

Enligt andra informationskällor som jag också har, finns det även politiska krafter inom den borgerliga nya Allians-regeringen som vill hjälpta till att stänga min hemsida; www.the666.com, eftersom:

1.
Jag har publicerat i min hemsida alla bilder av Profet Mohammed, som publicerades i Jyllandsposten under hösten 2006. ENTER!>>>

2.
Man börjar bli rädd över möjligheten att jag kan vinna en plats vid nästa val till Europaparlamentet år 2009, med hjälp av min hemsida www.the666.com ENTER!>>>

Se; ”Den 666 deltog i valet till Europaparlamentet i juni 2004 med sin organisation Unionens medborgares kamp för en EU:s Superstate” :

http://web.comhem.se/project666/eng71.htm ENTER!>>>

Jag deltog i valet som oberoende kandidat till Europa Parlamentet den 13 juni 2004 och har annonserat på min hemsida att jag också kommer att delta i nästa val år 2009 till Europaparlamentet.

Se; "Struggle of the Union Citizens for a Super-State of EU" ENTER!>>>

3.
Man börjar inse att Jag, Miguel Angel Sosa Vásquez, "Den 666", som har en politisk och mystisk hemsida med över 2.240.000 besökare:

Faktiskt börjar få en verklig möjlighet att slutligen lyckas såsom Den 666, med mitt välkända politiska budskap och kamp från min hemsida www.the666.com, som riktar sig till hela världen genom internet. ENTER!>>>

4.
Vidare säger mina källor, att inom den nya borgerliga Allians-regeringen finns mäktiga människor; bland annat riksdagsledamoten Mauricio Rojas, som gärna vill hjälpa till att stänga min hemsida och därmed stoppa ”Den 666”:s framgång i världen genom internet.

Mona Sahlin

5.
Inom själva det svenska socialdemokratiska partiet, – mitt eget politiska parti-, finns också mäktiga krafter som opponerar sig mot att jag ger mitt mystiska stöd till Mona Sahlin för att bli det svenska Socialdemokratiska partiets nya ledare och framtida svensk Statsminister år 2010.

Enligt mina källor är det under dessa omständigheter som mäktiga politiska krafter nu försöker trakassera mig inom Kista Socialtjänst, där man har förstärk sina styrkor och nu bedömer att de faktisk kan trakassera mig, ta bort min rätt till socialbidrag, stoppa min självständiga forskning och tvinga mig att sluta med mitt Project 666 och stänga min framgångsrika hemsida; www.the666.com.

Det är under sådana omständigheter som jag nu återkommer till det svenska rättväsendet och slutligen till EU: s Domstol för Mänskliga rättigheter i Strasbourg, om så skulle behövas, för att en gång för alla lösa frågan om ”Den 666”:s rätt till socialbidrag, som trakasserad svensk författare och kulturarbetare.

I dagens läge representerar jag, Miguel Angel Sosa Vásquez, "Den 666", i egenskap av trakasserad svensk författare och kulturarbetare, i verkligheten ett unikt fall och ett prejudikat inom det svenska rättsystemet och välfärden, stridande för min självklara lagliga rätt att få utöva och fortsätta att utveckla mitt författarskap.

Dessa grundläggande mänskliga rättigheter är väl beskrivna och garanterade, både i den svenska grundlagen och i EU:s fördrag.

Socialtjänsten i Kista har inte rätt att trakassera och försöka stämpla mig som någon slags ”dåre” eller ”psykisk sjuk person”, varken som svensk författare och poet, eller för mina välkända målsättningar att:

1.
Bli en Nobelpristagare. ENTER!>>>

2.
För att ha skapat ett nytt ekonomisk system baserat på talet 666 för att garantera EU-ländernas utveckling för att hjälpa till att skapa en bättre värld.

Se http://web.comhem.se/project666/eng18.htm ENTER!>>>

3.
För att ha också som målsättning att bli EU:S första folkvalda President med mitt Project 666.

Se http://web.comhem.se/project666/eng34.htm ENTER!>>>

4.
För att ha presenterat en ny grundlag till den Europeiska Unionen; ”Den 666-USA Konstitutionen”.

Se http://web.comhem.se/project666/eng131.htm ENTER!>>>

5.
För att ha presenterat nödvändiga och viktiga filosofiska och religiösa reformer till både Kristendomen och Islam.

Se http://web.comhem.se/project666/esp152.htm ENTER!>>>

6.
För att ha bevisat också till världen med mitt Project 666, existensen av otroliga mystiska och mäktiga krafter som finns i Universum.

Se http://web.comhem.se/project666/eng158.htm ENTER!>>>

Allt detta gör, att det nu är nödvändigt, att;

1.
Kista Socialtjänst:s välkända trakasserier gentemot mig, Miguel Angel Sosa Vásquez, Den 666, omedelbart måste upphöra, för gott.

2.
Socialtjänsten i Kista måste fortsätta att bevilja mig ekonomiskt bistånd för att kunna köpa SL-månadskort för att kunna resa till och från Stockholms universitet.

3.
Socialtjänsten i Kista har inte rätt att försämra mitt socialbidrag.

Det faller nu på det svenska rättsväsendets ansvar att utan dröjsmål garantera mig allt detta, utan att jag skall behöva gå vidare med mitt ärende till EU:s Domstol för Mänskliga rättigheter i Strasbourg.

Jag påpekar också här till Länsrätten i Stockholms län det välkända faktum, att det är en brottslig handling att resa i Stockholms lokaltrafik utan färdbevis.

Därför överväger jag nu med mina juridiska rådgivare vid Stockholms Universitet möjligheten att polisanmäla Statsminister Fredrik Reinfeldt för brott mot den svenska grundlagen och mot Socialtjänstlagen, eftersom när den nya borgerliga Allians-regeringen med sin orättvisa politik nu berövar socialbidragstagare och arbetslösa rätten att ha SL-månadskort som ekonomisk bistånd, så främjar man helt enkelt brottsligheten i Sverige, eftersom man på detta sätt tvingar socialbidragstagarna och de arbetslösa att bryta mot lagen genom att resa i Stockholms Lokaltrafik utan färdbevis.

Det är ytterst onödigt, att jag på grund av sådana beklagliga omständigheter kan tvingas att agera utifrån mitt ansvar som svensk medborgare och EU:s medborgare, att hjälpa till att försvara den svenska välfärden med mitt Projekt 666, - och INGEN bör någonsin underskatta Den 666:s vilja och förmåga att göra sin plikt på ett framgångsrikt sätt!!!


Med vänliga hälsningar,


Fil.kand. Miguel Angel Sosa Vasquez, Den 666.
(Författarnamn: ”Michel Smiely 666”)

Hemsida: www.the666.com
Email: the666@the666.com

Ps.
Jag bifogar också här som bilaga nummer 6:

Ett exemplar på engelska språket av min broschyr ”Project 666”, där jag förklarar till hela världen mitt Project 666.

Länsrätten i Stockholms län bör noggrannt läsa, studera och begrunda denna broschyr, för att förstå mina nya idéer samt mina filosofiska och ekonomiska lösningar till alla mänsklighetens problem.

Alla trakasserier från Kista Socialtjänst gentemot Den 666 kommer att publiceras
senare i den här hemsidan!

Viktigt nyhet! - EXTRA! - EXTRA! - Extra!

Kista Socialtjänst sofistikerade mordkomplott
gentemot Den 666 ENTER!>>>

”I England mördade den ryska säkerhetstjänsten KGB Alexander Litinjenko med hjälp av en radioaktiv
frukost och i Ukraina försökte man också mörda oppositionsledaren Viktor Jushenko med förgiftad mat.
Här i Sverige försökar man nu mörda dig, 666, genom den enkla processen att dra ut dina tänder
och försämra din kolesterolmedicins verkan". ENTER!>>>

(Läs också, Socialtjänsten vill inte längre betala full el-räkningar till socialbidragstagarna) Enter ! >>>The 666 times
HAS COME! 


666 - The 666 - 666 - Project 666 - 666 - The 666 - 666 - Project 666 - 666 - The 666 - 666 - Project 666 - 666 - The 666 - 666


Do you want to test your intelligence and memory?

Training and develop your intelligence and memory with The 666!. Use our Numeric board!.

Try to find with your memory and without see our index, your favorites
6, 12, 18, 36 or 66 issues in the Project 666!

(Check and See also our Index!)>>>

 

The 666 / Project 666 - Numeric board
Website Index Pages

(See also Contents!) >>>


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30    >>>

Here are the 30 most visited pages of The 666/Project 666 super web site!

The 666 world! - The 666 world! - The 666 world!

 
Don’t ask what The 666 can do for you
Ask what you can do for The 666!

Support The 666 - and he will support you!

 
Michel Smiely 666
The Empress "Sissy"
Hillary Clinton
President Barack Obama
God
Satan
Iran
Jihad
Prophet Mohammed
666 EU-Constitution
European Union/Bible
The 666 Identity Code
The Jewish-Palestine conflict
The III temple construction
EU-666 World wide Super State
666 New Economic Systems
They arise from the grave
The Universe
The 666 / Project 666 with the rights solutions to all worldwide problems
To make a paradise on Earth!
 
 
ALL RIGHTS RESERVED (RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS) COPYRIGHT (DERECHOS); 1989
by (por) Michel Smiely "666" (Miguel Angel Sosa Vásquez): "The 666 / Project 666 (El 666 /Proyecto 666")