666 the666 project666 the 666 project 666

 

 

 Don’t make any mistake regarding The 666!
The 666 have come to win!

 
 

Sissy and the 666 incredible love story is a gift from God
To Mankind to help to make a Paradise on earth with the Project 666!


Main Contents of The 666 / Project 666 - Website

(Special design for the date 060606)


  Contents     The 666    Ideals    Goals    Life    Love    Sissy666    Struggles    Creations   Books    Actions    Facts    Poet 666    Web    News    Tips    Forum    Critics    Elections    Pictures    UFOS    Parasypchology    Apocalypse    Project 666    Support 666    Satan    God    The 666´s Greats Mystical Powers    Lies against The 666    Can men avoid the end of the World?    666-USA/EU-Constitution    Jesus Christ    Hillary R. Clinton    Barack Obama    666-Army    666-War on terrorism    666-Prophecies    666-World-Wide Religion    666-Mohammed    666-New Economic System    666-New Roman Empire of the West    666-World-Wide Super-State    666`s Mankind Bank    666`s New Money    Antichrist    Armageddon    666 banned videos    666`s Time    

 

A New Global Dawn With 666
To Build A Paradise On Earth! ( ENTER !) >>>

From January 1, 2012

The 666 / Project 666 - Super website - You are the visitor number
Welcome to the best mystical and political web site in the world!   

www.the666.com   www.the666.net   www.the666.org   www.666real.com   www.666alive.com   www.666-abc.com   www.666-news.com   www.el666v.com   www.proyecto666.com   www.666president.com   www.666presidente.com   www.project666v.com   www.project666.eu   www.proyecto666.eu   www.the666.eu   www.el666.eu   www.proyecto666.us   www.project666.us   www.el666.us   www.144000.eu   www.666mohammed.com   www.666mahoma.us   www.666miguelangelsosavasquez.com    www.michelsmiely666.com   www.sissi666.com      www.sissy666.com     

The 666 / Project 666 - Always Internet address
El 666 / Proyecto 666 -siempre desde http://web.comhem.se/project666

 


The 666 / Project 666 - 666

Freedom - Equality - Justice - Progress - Peace - Love - Happiness - The 666 offers today to the world! - Freedom - Equality - Justice - Progress - Peace - Love - Happiness

 
 

The 666 times
HAS COME!

www.michelsmiely666.com    proudly present


En siares förutsägelser om
Michel Smielys framtid och öde (1-4)


The 666 / Project 666 - 666

Freedom - Equality - Justice - Progress - Peace - Love - Happiness - The 666 offers today to the world! - Freedom - Equality - Justice - Progress - Peace - Love - Happiness
PART II. PROJECT 666
(The book)

THE HOLY TRUE ABOUT THE 666, ANTICHRIST AND ARMAGEDDON.

THE INEVITABLE CLASH BETWEEN THE 666 AND THE HOLY BIBLE OR THE NECESSARY REBELLION OF MEN AGAINST GOD.

666


( Förlag "Författares Bokmaskin", Stockholm 1983 )

Hur är det möjligt?...

"Den här boken tillägnas Agnetha Fältskog, som jag hyser den största kärlek för och som är av stor betydelse i mitt liv". - Michel Smiely 666 -.

( 11. Agnetha Fältskog omöjliga kärlek har alltid varit en stor inspirationskälla till Den 666 i sina ideal och målsättningar till mänsklighetens bästa med Projekt 666 ).

11. Del XVII. EN SIARES FÖRUTSÄGELSER OM MICHEL SMIELYS FRAMTID OCH ”ÖDE”:

”Strunprat?”…, En ”Charlatan” och ”Skojares” verk?… eller EN UTMANING TILL PARAPSYKOLOGIN?…

("Hur är det Möjligt?..." - Michel Smiely "666" -)

(Ytterst Konfidentiellt) -Michel Smiely-

Stockholm, den 28 Augusti 1980.

Bästa Agnetha Fältskog:

Här är brevet jag lovade dig att skriva. Jag visste i förväg att du skulle sluta med Dick. H. Och, eftersom detta har hänt, kan jag nu skriva till dig det här brevet och berätta för dig mycket viktiga saker angående ditt liv och ödet.

Telegrammet som jag skickade till dig från mitt land var angående detta. Om du ska tro på mig eller inte är en sak som jag inte vet. Men, som en man som älskar dig riktigt, måste jag säga till dig alla dessa saker, som säkert kommer att överraska dig för sin otrolighet. Och även om det är svårt att tro på sådana saker kan jag inte dölja dem för dig. Det tillkommer dig att dra dina slutsatser om saken.

När jag var i mitt land var jag där för att bedriva forskning för en tre betygs uppsats som jag skriver i Statskunskap (vid Stockholms Universitet) om President Valet 1978 i Dominikanska republiken. Men, eftersom jag kom tillbaka till mitt land efter fjorton år i exil var min mamma rädd att det skulle hända mig något på grund av min tidigare politiska kamp i mitt land (bland annat mot den amerikanska militär interventionen i Santo Domingo 1965 som tvingade mig i exil).

Min mamma var så rädd att det skulle hända mig något i mitt land att hon själv kom till Sverige med en syster och en moster i början av mars för att följa mig tillbaka till Santo Domingo. Och för att försäkra sig att det skulle inte hända mig någonting i mitt land, bad min mamma mig att där gå till en siare som hon känner sedan fjorton år. Och, om siaren skulle föreslå mig att lämna landet på grund av möjligheten att jag skulle bli skadad där, måste jag lova min mamma att återvända nästa dag till Europa och i stället ta en bra semester i Spanien.

Jag skrattade åt min mamma när hon sade till mig att göra sådana saker eftersom jag tror inte på Gud och än mindre på ödet och siares ofelbarhet.

Men eftersom min mamma tog saken så allvarligt och gjorde en sådan lång och dyr resa till Sverige för att följa mig tillbaka till mitt land och trodde så mycket på siarens ofelbarhet, blev jag tvingad att lova min mamma att göra som hon vad mig när vi skulle vara tillbaka i vårt land.

När jag kom till mitt land blev jag än mer överraskad när alla i min familj ville att jag först skulle gå direkt till siaren och sen tänka på min verksamhet i mitt land. Eftersom min pappa och min syster är advokater, min mamma har ekonom examen, min första bror är ingenjör och min andra och sista bror läser kemi på fjärde år på ett av de bästa universiteten i mitt land, var jag verkligen överraskad över att sådana människor, som inte är analfabeter trodde så allvarlig på den siares förutsägelser som de bad mig att besöka.

De förklarade bland annat för mig att den kvinnliga sierskan, under fjorton år, förutsagt för mina föräldrar och andra släkt alla viktiga saker (bra och dåliga) som hänt i vår familj. Hon var så ofelbar att mina föräldrar kallar henne ”professorskan”… Och när mina föräldrar berättade för mig om alla dessa händelser som hade hänt i familjen och som ”professorskan” hade förutsagt blev jag så imponerad att jag faktiskt blev nyfiken på att känna en sådan ”professorskan”.

(Hon förutsåg bland annat mordet på min kusin överste Francisco Caamaño som var President i Dominikanska republiken 1965 och ledde vår kamp mot den amerikanska militär interventionen i Santo Domingo. Min kusin dog 1973 när han kom tillbaka till sitt land för att starta ett gerillakrig. Han blev förråd av dominikanska politiker och misslyckades och förlorade livet. Han var 1973 Che Guevaras ersättare i Latin Amerika och liksom ”Che” var min kusin personlig vän till Fidel Castro, vilken jag hade tillfälle att lära känna i Havanna 1967 vid ett besök som jag gjorde där. –Kom ihåg att jag skrev till dig i mitt brev-album att mitt liv är som en roman, fullt av otroliga och spännande händelser).

När jag hörde många andra otroliga förutsägelser som ”professorskan” långt i förväg gjort, och sedan uppfyllts, blev jag faktiskt nyfiken på att veta vad det som man kallar ”ödet”, hade bestämt i mitt liv. Jag tror inte på ”ödet” eller siaren men jag hade genom en sådan ”ofelbar” siare möjlighet att själv pröva genom mina egna erfarenheter, om det finns eller inte något öde.

Jag var ivrig att försöka veta sanningen om sådana ”obegripliga företeelser” som så många vetenskapliga tidskrifter kallar det. Jag vet att händelser som John F. Kennedys, ”Che” Guevaras och Martin Luther Kings mord var förutsagda av världsberömda siare. Tillfället att kunna veta min framtid genom en sådan ”ofelbar” siare var för mig en sak som jag helt enkelt inte kunde nonchalera.

Och eftersom att vinna din kärlek för mig är en så omöjlig uppgift, skulle det för mig vara en befrielse att åtminstone veta genom en siare att jag tillslutet skulle hitta min lycka med någon annan kvinna. Det värsta för mig var inte att genom en siare få veta att jag aldrig skulle vinna din kärlek, utan att försätta att leva i den förtvivlan som min ogynnsam och svåra kamp för dig innebär i mitt liv. Under sådana omständigheter skulle det för mig bli (åtminstone teoretisk), en befrielse att kunna veta, genom ”professorskan”, vad framtiden eller ödet hade sparat för mig.

Dessutom var mina föräldrar mycket oroliga för mig eftersom ”professorskan” sex månader tidigare förutsagt att mina föräldrar skulle vara närvarande på en begravning där de skulle sörja en mycket älskad medlem i vår familj. Och även om ”professorskan” sade till min dem att det inte var jag som skulle begravas, var till exempel min mamma ivrig att försäkra sig genom ”professorskan” att det inte var jag som skulle dö. Min mamma är en av de människor som vill vara hundra procent säker på att undvika misstag i tolkningen av ”sådana saker…”

Och så var jag plötsligt i mitt land framför en ”siare”, framför ”professorskan”, undrande om tio års universitetsutbildning i Europa (Sverige) inte gått till spillo, om vetenskapen inte är enbart en massa strunt prat, framför livets hemlighetsfulla gåtor under tidernas förlopp.

Jag var i ”professorskan” hus med min mamma och syster. Vi var i ett litet rum där det fanns en stor bild av Jesus med några ljus. ”Professorskan” satt bredvid ett litet bord och tog fram ett paket kort som hon började blanda. Jag satte mig framför henne, och min mamma och syster satt bredvid mig. Och medan ”professorskan” blandade korten tog jag en ordentligt titt på henne.

Hon var mulatt, en kvinna i femtioårsåldern. Hon hade en mycket glad och charmig personlighet och karaktär. Hon är en sådan människa som man en gång vet att aldrig skadar folk och som respekterar och värderar högt sanningen och rättvissa i livet även om hon ingen universitetsutbildning hade. Dessutom såg hon också ut som en människan som man kan lita på, inte som någon hycklare.

Ett sådan intryck fick jag av henne. Hon ingav mig respekt och det var för mig omöjligt att inte tycka om henne. Då avbröt ”professorskan” mina tankar när hon sade till mig medan hon blandade korten:

”Det som jag kommer att säga till dig om dit liv och om din framtid är enbart det som jag ser i korten. Korten talar till mig om saker och ting. Jag har bara förmåga att läsa vad korten säger till mig. Jag kan inte hindra, motarbeta eller ändra vad som kommer att stå skrivet i korten. Dåliga liksom glada nyheter måste du acceptera som de är. Jag tycker mycket om din mamma, din syster och din familj, men jag ska inte ljuga för dig eller för dem om vad jag ser genom kortet i ditt liv.

”Jag har aldrig dolt en dåligt eller bra nyhet för någon. Så, du får ursäkta mig om jag säger dig saker och ting som du inte gillar. Men livet är fullt av bra och dåliga saker. Man måste acceptera livet som det är. Ingen kan ändra vad som står skrivet i ödet. Om du inte är rädd för att veta vad livet och ödet har reserverat för dig kan vi börja med att titta på framtiden i ditt liv…” –”Jag är inte rädd för att väta sådana saker. Jag är inte rädd för något eller någon. Ni kan börja läsa korten” - svarade jag mycket bestämt . ”Professorskan ” gav mig då korten och bad mig dela leken i tre delar. Så började hon kasta korten och sade:

PART II. PROJECT 666
(The book)

The666.com, The666.net, The666.org to make a Paradise on Earth with
The 666 and Project 666!

ALL ABOUT THE HOLY TRUE ON A REAL POSSIBILITY TO MAKE A PARADISE ON EARTH WITH THE 666 AND PROJECT 666.

666

Agnetha Fältskog

Den 666 största inspirationskälla
och omöjliga kärleken.

OLYMPIC IMMORTALITY

To Agnetha Fältskog with love.

"Love", gentlemen, "Love"
was what separated man
from the Gods.
-Michel Smiely

I'm immortal when I know that as a man, Agnetha,
between you and the gods
I choose you

I'm immortal when I know that as a man
when I think about beauty
I think of you
when I think about the truth
I think of you
when I think about immortality
and in the same greatness of things
I think of you
you and only you

I'm immortal when I know that as a man
when thinking of the divinity
in paradise
in happiness
and in the same origin of things
I think of you, Agnetha,
you, and only you


******

(Fortsättning från) Del XVII. EN SIARES FÖRUTSÄGELSER OM MICHEL SMIELYS FRAMTID OCH ”ÖDE”.

("Hur är det Möjligt?..." - Michel Smiely "666" -)

”Jag ser dig här i landet i tårar, gråtande i en stor begravning. Du sörjer en medlem av din familj som du tycker mycket om. De viktigaste personligheterna i landet ska komma till den begravningen. Den som ska dö är en man som du, din mamma, pappa, syster, bror och alla i din familj tycker mycket om. Den mannen har sin egen familj. Han borde sköta sin hälsa bättre men han är mycket envis och struntar i alla råd man ger honom angående detta. Han ska vara så nära dig under din vistelse här i landet att jag kan ge en fullständig beskrivning av honom. - ”Professorskan” beskrev honom -. Han ska dö några dagar innan du lämnar vår land…”

”Så det är fullständigt riktigt att det är inte min son som ska dö?”, -frågade min mamma-. ”Det har aldrig varit din son” –svarade ”professorskan” -. Det tjänar ingenting att varna honom eftersom han tror inte på förutsägelser eller ödet. Han kommer att strunta i saken, -svarade mig ”professorskan” -…

(När jag senare varnade den mannen, min kusin överste Caamaños äldste bror, skrattade han åt mig och sade till mig; ”vart tog din europeiska universitets utbildning vägen?”… Några dagar innan jag kom tillbaka till Sverige dog han i en hjärtattack. Hans begravning var en stor begravning ditt de mest viktiga familjerna från mitt land kom. Vi var alla där och grät, precis som ”professorskan” förutsåg. När den mannen, som också blev en av mina bästa kompisar under min vistelse i mitt land fick sin hjärtattack och kom fram till sjukhuset –nästa dag skulle vi mötas i mina föräldrar hus- sa en av läkarna: ”Skulle han kommit till oss när han först kände smärtorna i bröstet skulle vi kanske kunnat rädda hans liv…” Och hans fru berättade för mig; ”Jag sade till honom att gå till en läkare när han kände smärtor i bröstet men han lyssnade inte på mig…”). ”Professorskan” fortsatte att kasta korten och sade:

”Här ser jag alla dina fiender ha olika sammanträden för att försöka planera att skada dig men de kommer inte att lyckas med det”. (Eftersom jag hade skrivit en bok om min kusin överste Caamaños rättvisa kamp och i boken förklarat hur han blev förråd av dominikanska politiker och varför han misslyckades med sin befrielsekamp, hade jag emot mig alla de viktiga politiker från mitt land, vilka jag anklagar med deras namn i min bok. –Boken heter ”Den Oavslutade Revolutionens Tragedi” och jag skrev den som en tre betyg uppsats vid Stockholms Universitetet 1978-. För mig var det en plikt att skriva en sådan bok och det var också en sista hälsning till min kusin och till mina andra kamrater som dött i vår kamp för rättvisa i mitt land-).

”Dina fiender ska misslyckas med sina planer att skada dig –sade ”professorskan” - eftersom du är född för att göra stora uppgifter i ditt liv att ingen, genom att skada dig, ska kunna förhindra dig att göra den sak som du är född att göra. Men du måste alltid vara på din vakt och jag ser här att du är medveten om det.

”Du vet själv att ditt liv och dina målsättningar är fulla av faror liksom det alltid varit. Det ingår i din natur att alltid vara redo för att förhindra tråkigheter i ditt liv. Du sköter även din hälsa bra. Du motionerar, röker inte, dricker inte. Du sparar dig för att fullborda dina målsättningar.

Du satsar för detta all din energi och dina resurser. Det därför dina fiender aldrig kommer att lyckas skada dig eller stoppa dig. Du är så beslutsam och inriktad på dina saker att ingenting kan hindra dig från att fullborda dem. Dessutom tar du aldrig onödiga risker. Du väljer alltid bra dina vänner och har sinne för att upptäcka de bästa människorna. Ingen dålig sak ska hända dig under din vistelse i vårt land”. –Min mamma och syster blev mycket glada när ”professorskan” påpekade detta -.

”Här ser jag också att många viktiga människor kommer att erbjuda dig jobb här, mycket bra jobb men att du tackar nej till dem. Du gör så därför att du satsar på dig själv i stället. Du tror på dig själv och på att du ska förverkliga dina målsättningar.

”Du tycker om att skriva. Du är författare och det är med ditt författarskap som du ska förverkliga de stora saker som ödet reserverat för dig. En hel värld kommer att beundra det du skriver. Men många kommer också att hata dig för vad du skriver och blir rädda för vad du skriver. Dina böcker ska också bli förbjudna i många länder och ska bli ändå mera lästa. Och du är inte rädd för någonting. Du kämpar och kämpar med ditt författarskap, för alla de saker du tror på.

”Du ska bli som en lärare för mänskligheten. Miljoner och miljoner människor ska tro på vad du skriver. Många viktiga människor från hela världen ska köa för att försöka träffa dig. Stora katastrofer ska hända i världen och du ska hjälpa till mycket eftersom miljoner människor kommer att tro på dina idéer och ska lyssna på dig.

”Du är född för att hjälpa mänskligheten att bygga en bättre värld. Detta ska du göra med dina nya idéer och dem kunskap som du ska framställa i dina böcker. Du ska också få ett mycket viktig och känt pris för en av dina böcker och, när du får det ska miljoner människor se det och detta ska bli ett av de viktigaste ögonblicken i ditt liv.

”Dina idéer ska ge ljus i mörka tider och dina ord ge hopp till miljonstals människor som ska komma att läsa vad du skriver. Och du ska fullborda alla dessa saker med din egen kraft. Du ska bli aldrig beroende av någon. Och jag ser här att du alltid ska ha många människor omkring dig som tror på dig och som tycker mycket om dig. De kommer också att svara för din säkerhet. Det är människor från olika länder som tror på dig och som kommer att följa dig. Några av dem känner du redan och du har lovat dig själv att om du lyckas i livet ska du hjälpa dem och dela med dem dina framgångar. De andra ska du lära känna och möta i framtiden.

”Du plockar dessa människor som alltid kommer att vara omkring dig på ett sådant sätt att dina fiender ska stå avundsjuka och maktlösa framför dig. Du ska behandla dessa människor som finns omkring dig som om de skulle tillhöra din egen familj. Så mycket kommer du att tycka om dessa människor omkring dig som ska svara för din säkerhet. Ingen av dessa människor ska förråda dig. Du ska resa över hela världen med sådana människor för att sprida dina idéer. Och du ska bli rik, mycket, mycket rikt på dina böcker. Men dun ska strunta i pengar och använda dem för att hjälpa till att lindra mänsklighetens lidande. Detta ska göra att fler människor kommer att tro på dig och på de saker du kämpar för.

”Och just när du är i toppen av dina framgångar, ska livet förlora sin mening för dig. Detta på grund av en stor kärleks tragedi som ska inträffa i ditt liv och som du aldrig kommer att acceptera. Kärleken till en kvinna ska tvinga dig att göra just när du fullbordar dina största uppgifter i livet, till de mest konstiga och otroliga saker och som jag helt enkelt inte förstår.
”Här ser jag att du ska inte bli gammal. Att du inte ska leva länge. Jag ser dig liggande på en mycket konstig plats där mycket sakkunniga människor arbetar. Du ligger där som om du skulle vara död. Och du är inte död på det sättet som vi känner till här i vårt land. Men du lever inte heller.

”Du ligger frusen i en behållare bredvid en kvinna som du älskar mycket. Några andra människor ligger också på den där platsen och på det sättet. Men det är inte så många människor som ligger där. Och hela tiden arbetar många människor där för att hålla dig och den andra som ligger där på det sättet.


The 666 / Project 666,
E-mail:

the666@the666.com

project666@comhem.se


 


666 - The 666 - 666 - Project 666 - 666 - The 666 - 666 - Project 666 - 666 - The 666 - 666 - Project 666 - 666 - The 666 - 666


Do you want to test your intelligence and memory?

Training and develop your intelligence and memory with The 666!. Use our Numeric board!.

Try to find with your memory and without see our index, your favorites
6, 12, 18, 36 or 66 issues in the Project 666!

(Check and See also our Index!)>>>

 

The 666 / Project 666 - Numeric board
Website Index Pages

(See also Contents!) >>>


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30    >>>

Here are the 30 most visited pages of The 666/Project 666 super web site!

The 666 world! - The 666 world! - The 666 world!

 
Don’t ask what The 666 can do for you
Ask what you can do for The 666!

Support The 666 - and he will support you!

 
Michel Smiely 666
The Empress "Sissy"
Hillary Clinton
President Barack Obama
God
Satan
Iran
Jihad
Prophet Mohammed
666 EU-Constitution
European Union/Bible
The 666 Identity Code
The Jewish-Palestine conflict
The III temple construction
EU-666 World wide Super State
666 New Economic Systems
They arise from the grave
The Universe
The 666 / Project 666 with the rights solutions to all worldwide problems
To make a paradise on Earth!
 
 
ALL RIGHTS RESERVED (RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS) COPYRIGHT (DERECHOS); 1989
by (por) Michel Smiely "666" (Miguel Angel Sosa Vásquez): "The 666 / Project 666 (El 666 /Proyecto 666")