666 the666 project666 the 666 project 666

 

The 666 have come to make a Paradise on Earth! -
Now it is your duty to help and support The 666!

 

 Don’t make any mistake regarding The 666!
The 666 have come to win!

 
 

Sissy and the 666 incredible love story is a gift from God
To Mankind to help to make a Paradise on earth with the Project 666!


Main Contents of The 666 / Project 666 - Website

(Special design for the date 060606)


  Contents     The 666    Ideals    Goals    Life    Love    Sissy666    Struggles    Creations   Books    Actions    Facts    Poet 666    Web    News    Tips    Forum    Critics    Elections    Pictures    UFOS    Parasypchology    Apocalypse    Project 666    Support 666    Satan    God    The 666´s Greats Mystical Powers    Lies against The 666    Can men avoid the end of the World?    666-USA/EU-Constitution    Jesus Christ    Hillary R. Clinton    Barack Obama    666-Army    666-War on terrorism    666-Prophecies    666-World-Wide Religion    666-Mohammed    666-New Economic System    666-New Roman Empire of the West    666-World-Wide Super-State    666`s Mankind Bank    666`s New Money    Antichrist    Armageddon    666 banned videos    666`s Time    

 

A New Global Dawn With 666
To Build A Paradise On Earth! ( ENTER !) >>>

From January 1, 2012

The 666 / Project 666 - Super website - You are the visitor number
Welcome to the best mystical and political web site in the world!   

www.the666.com   www.the666.net   www.the666.org   www.666real.com   www.666alive.com   www.666-abc.com   www.666-news.com   www.el666v.com   www.proyecto666.com   www.666president.com   www.666presidente.com   www.project666v.com   www.project666.eu   www.proyecto666.eu   www.the666.eu   www.el666.eu   www.proyecto666.us   www.project666.us   www.el666.us   www.144000.eu   www.666mohammed.com   www.666mahoma.us   www.666miguelangelsosavasquez.com    www.michelsmiely666.com   www.sissi666.com      www.sissy666.com     

The 666 / Project 666 - Always Internet address
El 666 / Proyecto 666 -siempre desde http://web.comhem.se/project666

 

Never believe the biblical lies
Against The 666!


 
 

Don’t ask what The 666 can do for you
Ask what you can do for The 666!

 
 

God decides to help to save the Mankind
With his beloved son The 666!


RÖSTA PÅ 666 I VALET TILL EUROPAPARLAMENTET
söndagen den 7 juni 2009 för en EU:s Super-State med frihet,
jämlikhet, rättvisa, fred, kärlek och lyckan för att göra
ett paradis på jorden med 666 !

Votes 666 in the European Parliament elections in Sweden on June 7, 2009
For a European Union Super-State with freedom, equality, justice, peace, love and happiness!
To help to make a Paradise on Earth with the 666 !

The 666 / Project 666

www.the666.com

E-post

the666@the666.com

666

Frihet, jämkiket, rättvisa

Fred, kärlek och lyckan

666

RÖSTA PÅ 666 I VALET TILL EUROPAPARLAMENTET
den 7 juni 2009 ! Enter ! >>>

People begin to vote for the 666 in Sweden
In elections to the European Parliament 2009!


Stockholm, måndagen den 8 juni 2009

Enligt Valmyndigheten det finns 50,767 ogiltigförklarade blanka röster.
Hur många 666 röster finns ogiltiförklarade bland alla dessa 50,767 ogiltigförklarade blanka röster?

666 valsedlar fanns i inga vallokal i Sverige och nästan alla som röstade på 666 i Sverige
i EU-valet 2009 använde en blank valsedeln och skrev bara nummer 666 på den blanka valsedeln.

Valmyndigheten måste nu ta sitt ansvar och gödkänna och räkna som giltiga röster för 666 alla
blanka valsedlar som finns skrivit med nummer 666. Så enkel är sanningen.

I fredags den 22 maj 2009 den svenska medborgare Tony Cea,
röstade på förhand i Stockholm på 666 i valet till Europaparlamentet 2009.

Han filmade sin röst på 666 med sin videotelefon kamera.

Projekt 666 publicerar här Tony Cea historisk röst på 666 i EU-valet 2009
och hans hälsningar till 666

On Friday May 22th, 2009, Swedish citizen Tony Cea voted in advance in Stockholm
For 666 in the European Parliament elections 2009.

Tony Cea filmed with its video-phone his historic vote for the 666 in Sweden
and sent also the following message to the 666:

"Segerdagen för Super Projekt 666 är på väg.
Grattis till din seger.

Victory Day of Super Project 666 is coming.
Congratulations on your victory!.

El dia de la Victoria del super Proyecto 666 se acerca.
!FELICIDADES POR TÚ VICTORIA!.

Tony Cea."

Department of Parapsychology and Occult Sciences
Of Project 666

Department of Parapsychology and Occult Sciences
Of Project 666

(Stockholm, Sweden, May 27th, 2009)

RÖSTA PÅ 666 I VALET TILL EUROPAPARLAMENTET
den 7 juni 2009 ! Enter ! >>>

666

HUR KAN MAN RÖSTA PÅ 666 I VALET TILL EUROPAPARLAMENTET I SVERIGE
Söndagen den 7 juni 2009?

Du som är svensk medbörgare och bor i Stockholm, i Skåne, i Malmö, i Göteborg, på Gotland eller i vilket stad och plats som helst i Sverige som vill rösta 666 i valet till Europaparlamentet den 7 juni 2009 och hittar inte den historiska 666 valsedeln, kan ändå rösta 666 på följande sätt:

ANVÄND OCH SKRIV BARA NUMMER 666 PÅ DEN BLANKAVALSEDELN
till Europaparlamentet som Valmyndigheten har skapat och som heter "BLANKLEDAMÖTERNA"

och som kommer att finnas i varenda vallokal i Sverige under valet 2009 till Europaparlamentet. Dessa valsedlar kommer att räknas som en röst för 666
i valet till Europaparlamentet den 7 juni 2009.

Detta är ett historisk sätt att rösta 666 i hela Sverige i valet 2009 till Europaparlamentet.

Darför bör du rösta 666 i valet till Europaparlamentet
Söndagen den 7 juni 2009.


Kapitalismen och dess företrädare och anhängare i Sverige den "svenska etablissemanget":

1. Exploaterar dig hela livet och stjälar och plundrar din egen pension och sparande.

2. Kapitalismen kriminaliserar dig när du vill ha sociala förändringar och även när du laddar in musik gratis på nätet.

3. Kapitalismen stämplar dig som "parasiter" när du är arbetslös och vill neka dig din rätt till välfärden.

4. Kapitalismen vill tvinga dig att arbeta fram till 70 års ålder (när en livslängd är högst 72-76 års ålder för en man och 76-82 års ålder för en kvinna).

5. Kapitalismen plocka ner välfärden och plundar statskassan för att försöka rädda hans värld av sociala örättvisor.

6. Men 666 är nu här och kan hjälpa dig att ändra allt detta och skapa en bättre värld.

OM DU RÖSTAR NU PÅ 666 har du möjlighet att revoltera, säga nej och även att ge en örfil till alla banditer och mördare kapitalister som exploaterar dig, utnyttjar dig och stjälar och förstör ditt liv.

Allt detta och mycket mera kan du göra genom att RÖSTA PÅ 666 I VALET TILL EUROPAPARLAMENTET söndagen den 7 juni 2009.

Desuttom, "om många funderar på att inte rösta överhuvudtaget, som en protest, varför inte rösta på 666?. Är inte det att göra större narr av politiker än att sitta hemma framför teven och inte göra någonting?". (Se, "The 666 project - Flashback Forum.mht").

Om du vill kunna ändra kapitalismen värld av orättvisor och även hjälpa till att bygga en bättre värld:

ROSTA NU PÅ 666 I VALET TILL EUROPAPARLMANTET 2009

Här är 666 historiskt valsedeln i valet till Europaparlamentet 2009

Vill du rösta på 666 i Sverige i valet till Europaparlamentet 2009 men hittar inga 666-valsedlar?

DU KAN ÄNDÅ RÖSTA PÅ 666 I HELA SVERIGE PÅ FÖLJANDE SÄTT:


Du som är svensk medbörgare och bor i Stockholm, i Skåne, i Malmö, i Göteborg, på Gotland
eller i vilket stad och plats som helst i Sverige som vill rösta 666 i valet till Europaparlamentet
den 7 juni 2009 och hittar inte den historiska 666 valsedeln, kan ändå rösta 666 på följande sätt:

Använd och skriv bara nummer 666 på den blankavalsedeln till Europaparlamentet som
Valmyndigheten har skapat och som heter "Blankledamöterna" och som kommer att finnas i varenda
vallokal i Sverige under valet 2009 till Europaparlamentet. Du kan rösta 666 genom att skriva bara
nummer 666 på detta "Blankledamöterna" valsedeln till Europaparlamentet. Detta betyder att:

I alla "Blankledamöterna" valsedeln som alla svenska medborgare som vill rösta 666
skriver bara nummer 666, kommer att räknas som en röst för 666
i valet till Europaparlamentet den 7 juni 2009.


Allt detta betyder att det fins också "sex olika roliga sätt" att rösta på 666
i valet till Europaparlamentet den 7 juni 2009!

Department of Parapsychology and Occult Sciences
Of Project 666

Department of Parapsychology and Occult Sciences
Of Project 666

(Stockholm, Sweden, May 21th, 2009)

666

RÖSTA PÅ 666 I VALET TILL EUROPAPARLAMENTET
söndagen den 7 juni 2009 för en EU:s Super-State med frihet,
jämlikhet, rättvisa, fred, kärlek och lyckan för att göra
ett paradis på jorden med 666 !

Titta från den svenska Valmyndigheten att Den 666 deltar nu i Sverige i valet till Europaparlamentet
den 7 juni 2009! - Rösta 666 för att hjälpa till att göra ett Paradis på jorden! Enter ! >>>

Titta på alla 666 videos i youtube.com Enter ! >>>

Titta på 666 valsedlen och alla andra valsedlar i Sverige i valet till Europaparlamentet
den 7 juni 2009 från den svenska Valmyndigheten Enter ! >>>

http://www.youtube.com/user/Orirente1 Watch from the Swedish Electoral Authority homepage ("Valmyndigheten")
The 666 participation now in Sweden in the European Parliament elections on June 7, 2009!
- Vote 666 to help make a Paradise on Earth!

Watch all 666 videos in youtube.com Enter ! >>>

Look at the 666 ballot and all ballots in Sweden in the European Parliament elections
On June 7, 2009 from the Swedish electoral authority ("Valmyndigheten") homepage Enter ! >>>

Den 666 Manifest och kandidatur till det svenska folket i valet till Europaparlamentet den 13 juni 2004.

"Unionens medborgares kamp för en EU:s Super-State"
1. Miguel Angel Sosa Vasquez, -DEN 666-

"Unionens medborgares kamp för en EU:s Super-State"
- Är Den 666 partibeteckning i valet till Europaparlamentet 2004 -

Den 666 ska delta och vinna i nästa val till Europaparlamentet år 2009

( "Unions citizens struggle for one European Union Super-State" )
Candidate in Sweden to the European Parliament:
1. Miguel Angel Sosa Vásquez, -The 666-

( "Ciudadanos de la Unión; lucha por una Unión Europea Super-Estado" )
Candidato en Suécia al Parlamento Europeo:
1. Miguel Angel Sosa Vásquez, -El 666-

666  The 666 is not a fraud, it is a true reality today on the world!  

  Support The 666`s political struggle to make a Paradise on Earth!  

Rösta på DEN 666 i valet till Europaparlamentet den 13 Juni 2004 !.

JAG ÄLSKAR ER ALLA
LÅT MIG INTE SKAPA ETT PARADIS PÅ JORDEN UTAN ER !

RÖSTA PÅ MIG SOM ER KANDIDAT I VALET TILL EUROPAPARLAMENTET DEN 13 JUNI 2004 !

666

666

666

Freedom - Equality - Justice
Progress - Love - Happiness

Den 666 Manifest och kandidatur till det svenska folket i valet till Europaparlamentet den 13 juni 2004.

"Unionens medborgares kamp för en EU:s Super-State"

Stockholm, den 16 februari 2002
(Också från Stockholm, den 12 februari 2004*

(Vi påminner till alla våra läsarna att Den 666 har presenterad sin kandidatur i valet till Europaparlamentet den 13 juni 2004 redan sedan den 16 februari 2002).

Härmed ställer jag upp här som Den 666 nu i världen och med mitt Projekt 666 som kandidat i valet till Europaparlamentet den 13 juni 2004.( Den 666 historiska valsedel i valet till Europaparlamentet den 13 juni 2004.

Sverige och den Europeiska Unionen erkände i detta val, Den 666 existens och kamp nu i världen för att skapa ett Paradis på Jorden med sitt Projekt 666. )


Jag kandidaderar nu i valet till Europaparlamentet 2004 som en svensk socialdemokrat och EU: s medborgare för att hjälpa till att förändra världen och skapa ett rättvist och bättre värld.

Den här valet till Europaparlementet 2004 är en historisk val inom EU: s och i världen därför att Valmyndigheten godtagande i Sverige av min kandidatur innebär också helt enkelt:

Den oundvikliga och officiella erkännandet av min existens såsom Den 666 både inom den Europeiska Unionen och inför hela världen.

Allt detta framgår mycket väl i min partibeteckning och med mig som sin enda kandidat.

"Unionens medborgares kamp för en EU:s Super-State"
1. Miguel Angel Sosa Vasquez, -DEN 666-

( Miguel Angel Sosa Vasquez, -Den 666-, författarnamn är "Michel Smiely 666" )

Jag anmodar Er alla -mina kära svenska landsman- att stödja och hjälpa mig att bli vald till Europaparlamentet eftersom ingen annan svensk kan göra där det jobb som jag kan göra och inte heller kan ha den politiska framgång och inflyttande som jag kan ha och kommer att ha såsom Den 666, med mina idéer och Projekt 666 inom EU: s utveckling.

VARFÖR BÖR NI KÄRA LANDSMAN RÖSTA PÅ MIG SOM ER KANDIDAT I VALET TILL EUROPAPARLAMENTET DEN 13 JUNI 2004 ?

Den mycket felaktigt och kortsynt svensk politik inom EU har gör oss svenskar till en slags andra klass medborgare inom EU-s länderna.

Sverige deltar inte i den monetära unionen (EMU) och inte heller har inom EU någon verklig politisk inflyttande och ledarskap med den välkända svenska kunnande, teknologi och utveckling för att nämna bara några exempel.

( Utan möjligheter att vinna och med Gud hjälp, Den 666 delade ut ensam sina valsedlar till valet till Europaparlamentet den 13 juni 2004. Projekt 666 påstår nu här till alla att:

Den 666 ska vinna nästa val till Europaparlamentet i året 2009. )

Jag vill med min kandidatur hjälpa till att ändra allt detta misslyckande och felaktiga politik gentemot EU, eftersom EU kommer att bli - såsom ni också mycket väl kan läsa på engelska i mitt Projekt 666 - framtidens stormakten och vi svenskar:

Bör och kan inte halka efter i detta oundvikliga och historiska utveckling och i stället för att försöka bromsa detta –såsom England vill göra med sin egoistisk och kortsynta politik inom EU-, BÖR VI HJÄLPA TILL med vår svenska kunnande och teknologi till ett framgångsrikt EU –s utveckling till den SUPER STATE som EU oundvikligen ska bli och med detta kunna ha bästa möjliga inflyttande och stor ledarskap.

Så enkelt är sanningen angående EU-s framtida utveckling som kräver en komplett ändring av den svenska politik och mentalitet.

Under sådana omständigheter meddelar jag nu Er här, mina kära svenska bröder och landsman att:

Från och med nu den 16 Februari år 2002 ställer jag upp som kandidat inom den Socialdemokratiska Arbetarepartiet i valet till Europaparlamentet den 13 juni 2004 därför att:

Jag såsom Den 666 och som medlem i EU –s parlamentet kan skaffa och ge till Sverige den politiska inflyttande och ledarskap inom EU som vårt älskade svenska fosterland behöver och förtjänar.

Jag kan göra allt detta därför att jag har lyckats som intellektuell och författare skapa med mitt Projekt 666 för EU-s länder dessa nya filosofiska, politiska, ekonomiska och religiösa tankar som mänskligheten idag behöver för att kunna också skapa ett Paradis på Jorden och som garanterar också till EU sin framgångsrika utveckling till den oundvikliga ”SUPER STATE” och stormakt som EU kommer att bli inom en mycket kort framtid.

( Ingen vågade angripa Den 666 när han personligt delade ut ensam sina valsedlar till valet till Europaparlamentet den 13 juni 2004. )

Lösningen till en framgångsrikt EU-s utveckling och till mänskligheten problem har jag lyckats hitta genom skapande och utveckling av ett nytt ekonomisk, politisk och social system som bär mitt namn och som är baserad på talet 666, för att tillämpa i början till de Europeiska Unionen och därefter till hela världen.

PROJEKT 666 heter mina filosofiska, politiska, ekonomiska och religiösa idéer och lösningar till mänsklighetens problem.

Allt detta kräver av mig som skapare av PROJEKT 666 att göra ett politisk kamp utan motstycke för att komma till makten i EU –s länder som det första folkliga utvalda President i den Europeiska Unionen för att kunna garantera till EU sin framgångsrikt utveckling som framtiden stormakten och skapa ett Paradis på Jorden med mitt PROJEKT 666.

Men allt detta också innebär att makthavarnas i det kapitalistiska samhället som efter kommunismen sammanbrott och fall trodde att de kunde härska och exploatera hela världen utan utmaningen, känner sig nu hotad av mina idéer och nya filosofiska, politiska, ekonomiska och religiösa tankar för att till exempel:

Reglera och kontrollera världens ekonomi med en ny ekonomisk system baserad på talet 666 som garanterar en rättvis och nödvändigt fördelning av mänsklighetens alla rikedomar bland alla länder och människor på Jorden. (För allt detta ingen bokförlag i världen vågar publicera min bok PROJEKT 666 vilket tvingar mig som författare att leva på socialbidrag och blir hos Kronofogden ).

Vår svenska fosterland behöver alla dessa nya tankar och idéer som jag ställer till ert förfogande med mitt Projekt 666 för att lycka övertyga Er kära bröder och landsman, att acceptera och rösta på ett fullständigt och nödvändiga svenska integration i EU.

Vi måste lära oss att acceptera del välkända faktum att människan utgör en enda art och familj på Jorden, att det inte finns någon verkligen oberoende och självständigt land i världen, att alla människor på Jorden är bröder och systrar och att vi är tillfälliga hyresgäster i vår ömtåliga och lilla planet Jorden som vi måste vårda och försvara och att EU är det bästa redskap för att garantera och försvara all detta och skapa ett Paradis på Jorden.

( Den 666 valdeltagandet i valet till Europaparlament den 13 juni 2004 var en historisk händelse.

Sverige och den Europeiska Unionen erkände i detta val Den 666 existens och kamp nu i världen för att skapa ett Paradis på Jorden med sitt Projekt 666.

Den 666 Valsedlar fanns på alla stora postkontoret i Stockholms området. )

Broderskap, jämlikhet, rättvisa, demokrati, fred, kärlek och välstånd för alla är kärnan i mitt Projekt 666 och den magiska nyckeln till en svenskt framgång och verkliga inflyttande och politiska ledarskap inom EU och resten av Världen.

Det är under sådana omständigheter som jag ställer upp inom den Socialdemokratiska Arbetarepartiet som kandidat i valet till Europaparlamentet den 13 juni 2004 och anmodar Er alla att stödja mig i partiet och utanför partiet och hjälpa mig att bli vald till Europaparlamentet eftersom ingen annan svensk kan göra där det jobb som jag kan göra, och inte heller kan ha den politiska framgång och inflyttande som jag kan ha och kommer att ha med mina idéer och PROJEKT 666 inom EU-s utveckling.

Jag kommer att göra min politiska kampanj i valet till Europaparlamentet genom min hemsida:

www.the666.com
(The world choice to change ! ).

Min politisk kampanj genom Internet ska bli ett pilot fall.

Från och med nu väntar jag på er stöd och ekonomisk support !
MIN TID HAR KOMMIT!

NI BÖR ALLA RÖSTA PÅ MIG MINA KÄRA BRÖDER OCH LANDSMAN !

KOM ALLTID IHÅG ATT :
JAG, DEN 666, ÄLSKAR ER!

LÅT MIG INTE SKAPA
ETT PARADIS PÅ JORDEN UTAN ER!

Den 666
Fil.Kand. Miguel Angel Sosa Vasquez
( Författarnamn: “Michel Smiely 666 “ )

Hemsida:
www.the666.com
( The World choice to change !)

E-mail address:
project666@chello.se


"Unionens medborgares kamp för en EU:s Super-State"
-Den 666 partibeteckning i valet till Europaparlamentet 2004-

666

God and his beloved son The 666
Don’t want the Apocalypse,
The Armageddon and
The destruction of
Mankind and
The world!

For the contrary,
They want now help men to avoid it!

Freedom, Equality, Justice, Progress, Love and Happiness are not a gift!

You must fight for it! You must conquer it!
You must deserve it!

The 666 are now fighting for you!
It is your duty to help to make a Paradise on Earth with The 666!

Please send your economical support to
The 666 to!

"The 666 / Project 666"
Account number: SE31 5000 0000 0520 1101 114 18 BIC:ESSESESS
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)
Sergels torg 2
S-106 40 Stockholm
SWEDEN


The 666 / Project 666
E-Mail:


the666@the666.com

project666@comhem.se


 


666 - The 666 - 666 - Project 666 - 666 - The 666 - 666 - Project 666 - 666 - The 666 - 666 - Project 666 - 666 - The 666 - 666


Do you want to test your intelligence and memory?

Training and develop your intelligence and memory with The 666!. Use our Numeric board!.

Try to find with your memory and without see our index, your favorites
6, 12, 18, 36 or 66 issues in the Project 666!

(Check and See also our Index!)>>>

 

The 666 / Project 666 - Numeric board
Website Index Pages

(See also Contents!) >>>


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30    >>>

Here are the 30 most visited pages of The 666/Project 666 super web site!

The 666 world! - The 666 world! - The 666 world!

 
Don’t ask what The 666 can do for you
Ask what you can do for The 666!

Support The 666 - and he will support you!

 
Michel Smiely 666
The Empress "Sissy"
Hillary Clinton
President Barack Obama
God
Satan
Iran
Jihad
Prophet Mohammed
666 EU-Constitution
European Union/Bible
The 666 Identity Code
The Jewish-Palestine conflict
The III temple construction
EU-666 World wide Super State
666 New Economic Systems
They arise from the grave
The Universe
The 666 / Project 666 with the rights solutions to all worldwide problems
To make a paradise on Earth!
 
 
ALL RIGHTS RESERVED (RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS) COPYRIGHT (DERECHOS); 1989
by (por) Michel Smiely "666" (Miguel Angel Sosa Vásquez): "The 666 / Project 666 (El 666 /Proyecto 666")