666 the666 project666 the 666 project 666

 

The 666 have come to make a Paradise on Earth! -
Now it is your duty to help and support The 666!

 

 



Don’t make any mistake regarding The 666!
The 666 have come to win!

 
 

Sissy and the 666 incredible love story is a gift from God
To Mankind to help to make a Paradise on earth with the Project 666!


Main Contents of The 666 / Project 666 - Website

(Special design for the date 060606)


  Contents     The 666    Ideals    Goals    Life    Love    Sissy666    Struggles    Creations   Books    Actions    Facts    Poet 666    Web    News    Tips    Forum    Critics    Elections    Pictures    UFOS    Parasypchology    Apocalypse    Project 666    Support 666    Satan    God    The 666´s Greats Mystical Powers    Lies against The 666    Can men avoid the end of the World?    666-USA/EU-Constitution    Jesus Christ    Hillary R. Clinton    Barack Obama    666-Army    666-War on terrorism    666-Prophecies    666-World-Wide Religion    666-Mohammed    666-New Economic System    666-New Roman Empire of the West    666-World-Wide Super-State    666`s Mankind Bank    666`s New Money    Antichrist    Armageddon    666 banned videos    666`s Time    

 

A New Global Dawn With 666
To Build A Paradise On Earth! ( ENTER !) >>>

From January 1, 2012

The 666 / Project 666 - Super website - You are the visitor number
Welcome to the best mystical and political web site in the world!   

www.the666.com   www.the666.net   www.the666.org   www.666real.com   www.666alive.com   www.666-abc.com   www.666-news.com   www.el666v.com   www.proyecto666.com   www.666president.com   www.666presidente.com   www.project666v.com   www.project666.eu   www.proyecto666.eu   www.the666.eu   www.el666.eu   www.proyecto666.us   www.project666.us   www.el666.us   www.144000.eu   www.666mohammed.com   www.666mahoma.us   www.666miguelangelsosavasquez.com    www.michelsmiely666.com   www.sissi666.com      www.sissy666.com     

The 666 / Project 666 - Always Internet address
El 666 / Proyecto 666 -siempre desde http://web.comhem.se/project666

 


- Responding to the needs, wants and dreams of individuals, peoples and nations
- Offers you peace, prosperity, freedom, justice, love and happiness
with his marvelous Project 666 to help to build a Paradise on Earth

The 666 is here! Today and for all yours tomorrows!.

If the link on the image above doesn't work on your email program,
you can click here to read more and order.

Copyright © 2010 | All Rights Reserved

Buy the book "666 and his Project 666 -Book 1 of 3 -666 has come!"

CLICK TO ORDER NOW!

Buy now this marvelous and historic book:

"666 AND HIS PROJECT 666"
-Book 1 of 3 -666 HAS COME!

Buy now the book:
"666 AND HIS PROJECT 666"
-Book 1 of 3 -666 HAS COME!


1. Buy 666´s historic book from Authorhouse in USA for $14.20 ENTER! >>>

2. Buy 666´s historic book from amazon.com for $23.49 ENTER! >>>

3. Buy 666´s historic book from Barnes and Noble for $21.14 Online Price (You Save 10%) ENTER! >>>

4. Buy 666´s historic book from www.betterworldbooks.com for $31.48 dollars! ENTER! >>>

5. Buy 666´s historic book from the internacional book sale center in Internet www.allbookstores.com for $23.49 ENTER! >>>

6. Buy 666´s historic book from Authorhouse in England for £ 10.70 ENTER! >>>

Buy now this marvelous and historic book:

"666 AND HIS PROJECT 666"
-Book 1 of 3 -666 HAS COME!

Buy now the book:
"666 AND HIS PROJECT 666"
-Book 1 of 3 -666 HAS COME!



Never believe the biblical lies
Against The 666!


 
 

Don’t ask what The 666 can do for you
Ask what you can do for The 666!



The 666
(Miguel Angel Sosa Vásquez)
- Writer namn "Michel Smiely 666" -

Den 666 överklagandet till Regeringsrätten, Kammarrätten i Stockholm dom den 27 Augusti 2008 i Mål nr/4089-08 Rotel 032

(Avser; Kista Socialtjänst sofistikerade
mordkomplott gentemot Den 666)

(“Project 666” by Michel Smiely “666”)


Inledning

Det finns nu ett land i världen

Kan ni tänka och föreställa Er att det finns idag ett land i världen där en skurk regering har kommit till makten för att krossa välfärden och stämpla som "parasiter" och "slödder" de sjuka, äldre och arbetslösa?.

Ett land där det är förbjuden att vara sjuk och sjukskriven mera än 2 veckor och där man vill att de sjuka för att få rätten till sina ekonomiska ersättningar från Försäkringskassan måste ha en terminal kancer med några veckor kvar att leva!.

Säkerligen man kan tänka sig att detta land ligger i Afrika och heter Zimbabwe under President Robert Mugabe skurk regering och herravälde.

Men tyvärr detta land ligger i Europa och heter Sverige, vår kära fosterland under den skurkaktiga borgerliga Allians regering herravälde.

Detta land heter Sverige och man har också gjort där en tandvård reform som täcker inte lagningen av kindtänderna eftersom den skurkaktiga borgerliga Allians regering har kommit fram till den "vetenskapliga slutsatsen" att, den fattiga delen av den svenska folket såsom de äldre, sjuka och arbetslösa, kan klara sig och leva "mycket bra" utan sina kindtänderna.

Under sådana omständigheter att neka nu i dagens Sverige till herr Miguel AngelSosa Vásquez ("Den 666"), sin rätt att få den tandvård han behöver för att behålla sin tandhälsa och sina kindtänder bör inte överraska någon.

Det kan inte vara annorlunda i ett land som Sverige där: en skurkaktig borgerlig Allians regering har bestämt sig för att spara pengar genom att:

Plundra, försämra sjukvården, dra ut tänder och även mörda den fattigaste delen av den svenska folket: de sjuka, äldre och arbetslösa, som har nu inte råd att betala för sin sjukvård, tandvård och hälsa.

De är under sådana och beklagliga omständigheter som det har förekommit den här överklagandet till Regeringsrätten av Kammarrätten i Stockholm dom den 27 Augusti 2008 i Mål nr/4089-08 Rotel 032

Avs. Miguel Angel Sosa Vasquez ("Den 666")
Hemsida; www.the666.com
Email; the666@the666.com

Till
Regeringsrätten i Stockholm
(Via:Kammarrätten i Stockholm
Avdelning 03
Birger Jarls Torg 5
Box 2302
103 17 Stockholm)
E-post; kammarrattenistockholm@dom.se

Stockholm, Tisdagen den 16 september 2008.

Till Regeringsrätten i Stockholm
Via/Kammarrätten i Stockholm
Box 2302
103 17 Stockholm

(Jag har publicerad den här överklagelsen till Regeringsrätten på min hemsida www.the666.com/eng77.htm och kopior av den här överklagelsen har också skickats till den svenska pressen)

Härmed överklagar jag här till Regeringsrätten i Stockholm Kammarrätten i Stockholm dom den 27 Augusti 2008 i Mål nr/4089-08 Rotel 032

Min överklagandet till Regeringsrätten baseras på följande fakta:

Enligt Kammarrätten i Stockholms:

"Kammarrätten finner att skäl att meddela prövningstillstånd inte har kommit fram" och därmed:

"Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrätten avgörande står därför fast." (Se sid. 2 av Kammarrätten i Stockholms dom den 27 Augusti 2008 i Mål nr/4089-08 Rotel 032).

(Enligt Länsrätten i Stockholm län dom den 26 mars 2008 i Mål Nr. 27396-07 Rotel 223 var rätt att dra ut min tand nr 27).

En sådant beslut och dom är helt enkel orättvist.

Dessutom är detta dom en mycket beklagligt och misslyckandet försök från Kammarrätten i Stockholm att nonchalera.

Det kända faktum att:

Socialtjänsten i Kista ville hjälpa till att dra ut mina tänder för att skada min hälsa med den brottsliga syftet att:

Hjälpa till att mörda mig genom en mycket sofistikerad mordkomplott som finns gentemot mig och planerades i Kista Socialtjänst baserade på den enkla fakta att:

För att lyckats mörda mig på ett mycket sofistikerad sätt, det skulle kräva vara att man drar ut några av mina kindtänder för att försämra min tuggandet av maten och med detta, verket av den starka kolesterol medicin som jag är tvungen att äta varje dag för att bekämpa den farliga kolesterol problem som sedan några år hotar min hälsa.

Kan alla detta påstående vara sannat?

För att hjälpa till Regeringsrätten att förstår min överklagandet, jag inkluderar här till Regeringsrätten följande tips som varnade mig angående hur man vill mörda mig med den "billiga medel" att hjälpa till att dra ut några av mina tänder med Kista Socialtjänst hjälp.

Här är en redogörelse av tipsen som varnade mig:

” Sverige 2007-11-15

”Hej 666!
”Mäktiga svenska politiska krafter planerar nu att mörda dig p.g.a. ditt Project 666 och höga politiska målsättningar att hjälpa till att bygga en Europeisk Union ”Super-State” och bli EU:s förste folkvalde President.

”Dessa mäktiga politiska krafter börja nu inse att Du, 666, med din framgångsrika hemsida www.the666.com som har nu över 2. 800,000 besökare kan mycket väl vinna en plats om två år i Europaparlamentet vid nästa EU:s-parlamentsval, året 2009.

”Dessa mäktiga politiska krafter vill dessutom också stänga din välkända politiska hemsida www.the666.com p.g.a. du har publicerat i din hemsida alla Profeten Muhammeds karikatyrer.

”Bara det kända faktum att du, 666, har publicerat på din hemsida alla Muhammeds karikatyrer tvingar egentligen Kista Socialtjänst att fortsättaatt betala dina SL-kort.

”I en sådan farlig situation för ditt liv och säkerhet, lever Du, 666 under mycket speciella och farliga omständigheter som tvingar Socialtjänstenatt fortsätta att betala ditt SL-kort. Men Kista Socialtjänst har i stället tagit ifrån dig rätten att få ditt SL-kort, eftersom de helt enkelt vill se dig död.

”Du ha rätt att få och ha ditt SL-kort betalt från Kista Socialtjänst, eftersom alla vet att ditt liv är i fara och att du behöver SL-kortför att kunna röra dig fritt i Stockholm och springa ifrån potentiella islamister och terrorister som går till attack mot dig i egenskap av författare och försvarare av de mänskliga rättigheterna och det fria ordet.

”Därför bör det inte vara någon överraskning för dig att veta nu med detta mitt tips att;

”Dessa ovannämnda mäktiga svenska politiska krafter kan inte längre fortsätta att misskreditera dig med sina förtal och påståenden om att du är ”tokig”. De planerar nu istället att mörda dig, 666.

”De planerar nu att mörda dig, 666, genom ”det perfekta brottet” nämligen att krossa din fysiska och psykisk hälsa med hjälp av Kista socialtjänst.

”Mordkomplotten mot dig är ganska enkel och är baserad på det kända faktum att du dagligen måste äta en stark receptbelagd medicin mot högt kolesterol.

”Denna ”perfekta mordkomplott” som finns nu mot dig som ”Herr 666”, har följande beräkningar och utgångspunkt:

”1. Försämra din fysiska och psykiska hälsa genom att dra ut tre eller fyra av dina tänder för att sätta igång en mycket sofistikerad sjukdomsprocess i din kropp eftersom du, 666, som är nu över 60 års ålder har ett stort behov av ha alla dina tänder för att kunna tugga ordentligt din mat. Vid din höga ålder kan du aldrig ha en bra hälsa om du inte kan tugga din mat ordentligt.

”2. Dessa svenska mäktiga politiska krafter som nu planerar att mörda dig, 666, har kommit till den ”mästerliga” slutsatsen att om man drar ut två eller tre av dina tänder, så skulle din kolesterolmedicins verkan minska och möjligheten skulle öka för att du skulle få en stroke eller en hjärtattack, samt även hjälpa till att försämra din syn, etc. Allt detta skulle öka väsentligt mycket under de närmaste två åren, eftersom man vet att om man börjar dra ut dina tänder så skulle man också försämra din fysiska och psykiska hälsa.

”Man kan använda sig av Kista Socialtjänst som det bästa verktyg för att genomföra det ”perfekta mordet”.

”Man behöver bara anlita en pålitlig förtroendetandläkare som tar det nödvändiga och ”lagliga” beslutet att neka Dig den tandvård som du behöver för att behålla dina tänder.

”P.g.a. allt detta har Kista Socialtjänst anlitat sin förtroendetandläkare Barbara Nettelbladt för att neka dig den tandvård som du behöver för att behålla dina tänder.

”Tandläkare Barbara Nettelbladt är en slags svensk ”Dr. Joseph Mengele”, eftersom hon tjänar pengar varje gång hon hjälper Socialtjänsten att spara pengar, genom att som förtroendetandläkare på löpande band föreslå och godkänna den billigaste tandvård för Socialtjänsten, vilket är helt enkelt att dra ut socialbidragstagarnas tänder.

”Man behöver bara undersöka Tandläkare Barbara Nettelbladts bakgrund och rekord för att förstå varför man kallar henne den svenska ”Dr. Mengele”.

”I England mördade den ryska säkerhetstjänsten KGB Alexander Litinjenko med hjälp av en radioaktiv frukost och i Ukraina försökte man också mörda oppositionsledaren Viktor Jushenko med förgiftad mat. Här i Sverige försöker man nu mörda dig, 666, genom den enkla processen att dra ut dina tänder Och försämra din kolesterolmedicins verkan.

”Därför bör du, 666, nu polisanmäla Kista Socialtjänst för mordförsök.

”Du bör polisanmäla Olle Johnselius, Kista Stadsdelsnämnds direktör, Ulrika Axelsson direktör avd. individ och familj samt Nina Willborg, ansvarig för försörjningsenheten i Kista. Sanningen kan komma fram om du polisanmäler alla dessa höga chefer vid Kista Socialtjänst.

”Jag kan tyvärr inte träda fram och säga mitt namn, men jag kan ändå skicka till dig det här anonyma tipset som du bör åtminstone publicera på din hemsida. Då skulle det också bli mycket svårt för polisen att nonchalerade och Socialtjänsten i Kista skulle akta sig för att försöka att dra ut dina tänder.

”Ps.
”Kista Socialtjänst ska också trakassera dig genom att betala med försening ditt socialbidrag för att skapa dig problem men din hyresvärd. (Om du betalar inte i tid din bostad hyran kan du bli vräk från din bostad).

”Kista Socialtjänst ska också försöka fiffla sig fram ”en lösning” för att ta bort från dig din rätt att få socialbidrag från och med 1 januari, 2008. – här slutar tipset.

*** *** ***

Under sådana omständigheter Länsrätten i Stockholms län beslutade sig för att pröva mitt mål och fick i sin prövning det följande och otroliga resultatet att:

Det bästa sättet att "laga ut" mina tänder var helt enkel att följa Socialtjänsten i Kista förtroendetandläkare Barbara Nettelbladts (den svenska ”Dr. Mengele”), beslut att dra ut min tand nr. 27

Enligt förtroendetandläkare Barbara Nettelbladts (den svenska ”Dr. Mengele”) beslut angående min tandvård:

"Jag anser som nödvändig och uppehållande vård lagar man tand 28 och tar bort tanden 27 i stället för att rotfylla den då den har dålig prognos och sitter långt bak. Samt tar bort tandsten. Denna behandling tillstyrker jag". (Se hennes yttrande och beslut angående min tandvård)

Allt detta är så därför att:

Länsrätten i Stockholms län Dom 2008-03-26 i Mål nr. 27396-07 Rotel 223 baseras på följande Expertis yttrande” från den svenska Professor Kerstin Pettersson:

1. ”Det kan vara svårt att rötbehandla och restaurera tanden 27 på ett bra sätt eftersom kariesangreppet går mycket djupt ned på roten distalt.”

2. ”och därmed är tandextraktion i detta fall en god behandling”.

Och inte minst –enligt den svenska professor Kerstin Petersson:

3. ”Ur tuggfunktionssynpunkt och ur estetisk synpunkt är det ofta inte nödvändigt att ersätta tanden 27 om den förloras, varför tanderersättning inte behöver planeras efter extraktionen.”

Under sådana omständigheter att börja dra ut mina tänder var enligt Socialtjänsten i Kista och Länsrätten i Stockholms län, det bästa sättet att laga ut mina tänder.

Detta beslut gick emot min svenska tandläkare Soad El-Masry omdöme och meddelandet till Kista Socialtjänst att:

Lagning och räddning av min tand 27 (som hade en komposit krona och behövde en äkta porslin krona) var bara en ekonomi fråga och ingen omöjlighet för den avancerade svenska tandvården. (Räddningen av min tand 27 med ett äkta porslin krona skulle ha kostat här i Sverige med rötfyllning över 10,000 kronor till Kista Socialtjänst).

Om man tillsäger till allt detta att min slutgiltiges tandvård också krävde ytterligare lagningar av mina tänder nr. 26, 46 och 36 med äkta porslin kronor och att alla detta lagningar (med rötfyllning skulle också ha kostat här i Sverige över 25,000 kronor) kommer man fram till den oundvikliga slutsatsen att:

1. Kista Socialtjänst ville helt enkel spara pengar från min tandvård även på bekostnad av min hälsa och liv.

2. Kista Socialtjänst skulle aldrig betala den tandvård som jag egentligen behövde för att rädda min hälsa och liv.

3. Kista Socialtjänst skulle alltid få hjälp från den "svenska etablissemangen" i sina avslag och beslut att betala inte min tandvård med syftet att spara pengar och hjälpa till att skada min hälsa och att även försöka mörda mig genom att tvinga mig att accceptera den felaktiga tandvård att börja dra ut mina "kindtänder" eftersom "man kan klara sig och leva vidare utan kindtänder”.

Hur annars kan man förstå att:

Socialtjänsten i Kista, deras förtroende tandläkare Barbara Nettelbladts, den svenska professor Kerstin Petersson och både Länsrätten i Stockholms län och Kammarrätten i Stockholm bedömer som en korrekt tandvård att:

Man drar ut mina tänder med början av min tand nr. 27 i en situation där Jag, Miguel Angel Sosa Vásquez ("Den 666"), måste äta varje dag en mycket stark kolesterol medicin som kräver av mig av ha alla mina tänder för att kunna tugga på rätt sätt alla mina måltider och med detta försvaga inte min kolesterol medicin verkande.

Det var under sådana omständigheter som Jag fick i Juni månad, en inbjudan att kostnadsfritt åka en månad till Dominikanska Republiken –mitt före detta hemland- för att där få stöd och hjälp för att rädda min tand 27 och min hälsa. (Jag var i Dominikanska republiken f.o.m den 19 maj 2008 t.o.m. den 16 juni 2008).

Jag fick detta inbjudande därför att i Dominikanska Republiken finns folk som har läst och översatt från Svenska till spanska min hemsida www.the666.com som har nu över 3 189 000 besökare och ville hjälpa till att undvika att jag skulle bli mördad här i Sverige p.g.a. av dålig tandvård. Det var också under sådana omständigheter som:

Jag kunde bifoga och lämnad (Måndagen den 30 juni 20008) till Kammarrätten i Stockholm min komplettering till Mål Nr. 4089-08 Rotel 032 med, fyra röntgen bilder från lagning med äkta porslins kronor av mina tänder Nr. 27, 26, 46 och 36 och med förklaringen att:

Jag också lagade i Santo Domingo, Dominikanska republiken, mina tänder Nr. 21, 22, 18, 48 och 38 som hade också olika slags kariesangrepp.


Hur kan då i rättvisans namn Kammarrätten i Stockholm ha fräckheten att påstå i sin dom den 27 Augusti 2008 i Mål nr/ 4089-08 Rotel 032 att:

"Kammarrätten finner att skäl att meddela prövningstillstånd inte har kommit fram" och därmed:

"Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrätten avgörande står därför fast." (Enligt Länsrätten i Stockholm län dom den 26 mars 2008 i Mål Nr. 27396-07 Rotel 223 var rätt att dra ut min tand nr 27)

Ett sådant beslut och dom är helt enkel orättvist eftersom Kammarrätten i Stockholm åsidosätt, nonchalerade och struntade i det obestridliga faktum att:

1. För att rädda mina tänder, hälsa och liv var jag tvungen att resa den 18 maj 2008 till min före detta hemland Dominikanska republiken där jag fick den tandvård som jag egentligen behövde och att:

2. Kammarrätten i Stockholms också åsidosätt, nonchalerade och struntade i den 4 röntgen bilder från lagning i Dominikanska republiken med äkta porslins kronor av mina tänder Nr. 27, 26, 46 och 36, röntgen bilder som bevisar att jag fick rätt tandvård och lagningen av mina tänder i Santo Domingo, Dominikanska republiken.

Det är Under sådana omständigheter som jag överklagar här idag den 16 september 2008 till Regeringsrätten:

Kammarrätten i Stockholm örrättvisa dom från den 27 Augusti 2008 i Mål nr/ 4089-08 Rotel 032 med vilket man också försöker rättfärdiga, Länsrätten i Stockholms län örrättvisa dom från den 26 mars 2008 i Mål Nr. 27396-07 Rotel 223 som skulle rättfärdiga och hjälpa till att Socialtjänsten i Kista skulle börja att dra ut mina tänder på bekostnad och faran av min hälsa och liv.

Det är också under sådana beklagandet omständigheter som jag påpekar till Regeringsrätten att om det svenska rättväsendet som ni Regeringsrätten slut giltligen representerar kan inte skipa rättvisan i detta mål, Jag, Miguel Angel Sosa Vásquez ("Den 666"), är bered att gå vidare med detta mål till EU;s domstolen för den mänskliga rättigheten vid Strasbourg.

Jag har rätt att göra detta därför att den heliga sanningen är att Kista Socialtjänst ville dra ut mina tänder bara för att spara pengar och för att också hjälpa till att mörda mig genom den redan beskrivna och mycket sofistikerade mordkomplott som fortfarande finns mot mig.

Men såsom jag redan har förklarat till Kammarrätten i Stockholm:

Jag har lagad och räddad alla mina tänder i Dominikanska republiken. Med detta för nu alla mina mäktiga svenska politiska fiender i Kistasocialtjänst den nödvändiga läxan att det går inte längre att fortsätta att trakassera mig, Den 666 nu i världen och att den sofistikerade mordförsök komplott som finns gentemot mig baserade på att dra ut mina tänder för att skada min hälsa och liv, har helt enkel misslyckats och kommer aldrig att lyckas genomföra.

Kista Socialtjänsts enda utväg nu för att slippa att ha verkligt stora rättsliga problem med mig både i Sverige och i EU: s domstolar är helt enkel:

Att sluta att trakassera mig och respektera rätten till min hälsa samt min rätt att kunna behålla alla mina tänder. Dessa rättigheter garanterar till mig även EU-fördraget för de mänskliga rättigheterna, som Sverige har signerat och är förpliktade att följa och respektera som EU: s medlemsland.


Med vänliga hälsningar,


Fil.kand. Miguel Angel Sosa Vazquez (”Den 666”)
(Författarnamn; ”Michel Smiely 666”)
Hemsida:
www.the666.com

E-post: the666@the666.com

*** *** ***

Swedish Language continue on next page >>>



The 666 / Project 666 - 666

Freedom - Equality - Justice - Progress - Peace - Love - Happiness - The 666 offers today to the world! - Freedom - Equality - Justice - Progress - Peace - Love - Happiness


 
 
 

"Visits to The 666 / Project 666"

"Visits to The 666 / Project 666"



Visits to

The 666/ Project 666

4,082,902 visits

(Untill April 21, 2010)

Top-domains (Countries)


Unknown (.???) 1433615 (35%)
Networks (.NET) 666897 (16%)
PERU (.PE) 481273 (11%)
MEXICO (.MX) 379595 (9%)
SWEDEN (.SE) 227783 (5%)
Commercial (.COM) 201502 (4%)
DOMINICAN REPUBLIC (.DO) 104337 (2%)
ARGENTINA (.AR) 95845 (2%)
COLOMBIA (.CO) 87558 (2%)
CHILE (.CL) 70088 (1%)
BRAZIL (.BR) 61700 (1%)
SPAIN (.ES) 29768 (0%)
GUATEMALA (.GT) 19213 (0%)
VENEZUELA (.VE) 14142 (0%)
ITALY (.IT) 13952 (0%)
NETHERLANDS (.NL) 11298 (0%)
GERMANY (.DE) 11137 (0%)
CANADA (.CA) 9493 (0%)
NICARAGUA (.NI) 9054 (0%)
Educational (.EDU) 8058 (0%)
URUGUAY (.UY) 8005 (0%)
PORTUGAL (.PT) 7342 (0%)
HUNGARY (.HU) 6695 (0%)
UNITED STATES (.US) 6617 (0%)
United Kingdom (.UK) 6053 (0%)
ECUADOR (.EC) 5704 (0%)
POLAND (.PL) 5589 (0%)
FRANCE (.FR) 5289 (0%)
BOLIVIA (.BO) 5207 (0%)
PARAGUAY (.PY) 4841 (0%)
SWITZERLAND (.CH) 4831 (0%)
Organizations (.ORG) 4657 (0%)
BELGIUM (.BE) 4635 (0%)
AUSTRALIA (.AU) 4480 (0%)
FINLAND (.FI) 4443 (0%)
COSTA RICA (.CR) 4322 (0%)
JAPAN (.JP) 3698 (0%)
INDONESIA (.ID) 3177 (0%)
GREECE (.GR) 3048 (0%)
INDIA (.IN) 2921 (0%)
ROMANIA (.RO) 2870 (0%)
NORWAY (.NO) 2741 (0%)
AUSTRIA (.AT) 2723 (0%)
SLOVAKIA (Slovak Republic) (.SK) 2649 (0%)
DENMARK (.DK) 2304 (0%)
CZECH REPUBLIC (.CZ) 2235 (0%)
TURKEY (.TR) 2201 (0%)
HONDURAS (.HN) 1898 (0%)
SOUTH AFRICA (.ZA) 1479 (0%)
GHANA (.GH) 1457 (0%)

US Government (.GOV) 1183 (0%)
US Dept of Defense (.MIL) 1181 (0%)
CROATIA (.HR) 1065 (0%)
ISRAEL (.IL) 1055 (0%)

EL SALVADOR (.SV) 952 (0%)
NEW ZEALAND (.NZ) 932 (0%)
MOROCCO (.MA) 889 (0%)
CUBA (.CU) 814 (0%)
RUSSIAN FEDERATION (.RU) 712 (0%)
MALAYSIA (.MY) 676 (0%)
SAUDI ARABIA (.SA) 671 (0%)
SINGAPORE (.SG) 558 (0%)
BULGARIA (.BG) 553 (0%)
ESTONIA (.EE) 524 (0%)
EGYPT (.EG) 522 (0%)
PHILIPPINES (.PH) 508 (0%)
NIUE (.NU) 443 (0%)
THAILAND (.TH) 433 (0%)
IRELAND (.IE) 391 (0%)
CHINA (.CN) 341 (0%)
LITHUANIA (.LT) 341 (0%)
PANAMA (.PA) 297 (0%)
ARUBA (.AW) 276 (0%)
PUERTO RICO (.PR) 255 (0%)
LUXEMBOURG (.LU) 250 (0%)
CYPRUS (.CY) 247 (0%)
PAKISTAN (.PK) 228 (0%)
TONGA (.TO) 206 (0%)
TAIWAN (.TW) 203 (0%)
Int. Organizations (.INT) 196 (0%)
ICELAND (.IS) 193 (0%)
YUGOSLAVIA (.YU) 177 (0%)
ANDORRA (.AD) 173 (0%)


Visits to

The 666/ Project 666

4,082,902 visits

(Untill April 21, 2010)

Top-domains (Countries)


UNITED ARAB EMIRATES (.AE) 172 (0%)
LATVIA (.LV) 147 (0%)
UKRAINE (.UA) 144 (0%)
NETHERLANDS ANTILLES (.AN) 136 (0%)
MOLDOVA (.MD) 134 (0%)
SLOVENIA (.SI) 114 (0%)
TRINIDAD AND TOBAGO (.TT) 110 (0%)
GEORGIA (.GE) 106 (0%)
HONG KONG (.HK) 100 (0%)
MALTA (.MT) 99 (0%)
QATAR (.QA) 96 (0%)
VIET NAM (.VN) 94 (0%)
ZIMBABWE (.ZW) 81 (0%)
LEBANON (.LB) 76 (0%)
JORDAN (.JO) 70 (0%)
SYRIAN ARAB REPUBLIC (.SY) 68 (0%)
BOSNIA AND HERZEGOWINA (.BA) 63 (0%)
UGANDA (.UG) 62 (0%)
KENYA (.KE) 54 (0%)
FIJI (.FJ) 49 (0%)
IRAN (.IR) 46 (0%)
ZAMBIA (.ZM) 40 (0%)
TUVALU (.TV) 40 (0%)
TANZANIA (.TZ) 37 (0%)
NIGERIA (.NG) 37 (0%)
COCOS ISLANDS (.CC) 34 (0%)
FRENCH POLYNESIA (.PF) 30 (0%)
SRI LANKA (.LK) 29 (0%)
BELARUS (.BY) 26 (0%)
COTE D'IVOIRE (.CI) 26 (0%)
PAPUA NEW GUINEA (.PG) 23 (0%)
CAYMAN ISLANDS (.KY) 22 (0%)
MALDIVES (.MV) 22 (0%)
FAROE ISLANDS (.FO) 20 (0%)
ANTIGUA AND BARBUDA (.AG) 19 (0%)
VANUATU (.VU) 19 (0%)
MOZAMBIQUE (.MZ) 19 (0%)
MAURITIUS (.MU) 18 (0%)
BRUNEI DARUSSALAM (.BN) 17 (0%)
AZERBAIJAN (.AZ) 16 (0%)
BERMUDA (.BM) 16 (0%)
NEPAL (.NP) 16 (0%)
MACEDONIA, THE FORMER (.MK) 16 (0%)
VIRGIN ISLANDS (U.S.) (.VI) 15 (0%)
ALBANIA (.AL) 15 (0%)
KAZAKHSTAN (.KZ) 14 (0%)
KOREA, REPUBLIC OF (.KR) 13 (0%)
CAMBODIA (.KH) 12 (0%)
LIECHTENSTEIN (.LI) 10 (0%)
GREENLAND (.GL) 9 (0%)
SAMOA (.WS) 8 (0%)
NAMIBIA (.NA) 8 (0%)
OMAN (.OM) 8 (0%)
BOTSWANA (.BW) 7 (0%)
ARMENIA (.AM) 7 (0%)
GABON (.GA) 7 (0%)
MADAGASCAR (.MG) 6 (0%)
BENIN (.BJ) 6 (0%)
GAMBIA (.GM) 6 (0%)
GUYANA (.GY) 6 (0%)
BAHAMAS (.BS) 5 (0%)
DOMINICA (.DM) 4 (0%)
UZBEKISTAN (.UZ) 4 (0%)
MONACO (.MC) 4 (0%)
MALAWI (.MW) 3 (0%)
BAHRAIN (.BH) 3 (0%)
BELIZE (.BZ) 3 (0%)
ERITREA (.ER) 2 (0%)
MONGOLIA (.MN) 2 (0%)
SOLOMON ISLANDS (.SB) 2 (0%)
TURKS AND CAICOS ISLANDS (.TC) 2 (0%)
SAO TOME AND PRINCIPE (.ST) 2 (0%)
ALGERIA (.DZ) 2 (0%)
AMERICAN SAMOA (.AS) 2 (0%)
NEW CALEDONIA (.NC) 2 (0%)
ANGOLA (.AO) 2 (0%)
KYRGYZSTAN (.KG) 2 (0%)
JAMAICA (.JM) 1 (0%)
BHUTAN (.BT) 1 (0%)
MYANMAR (.MM) 1 (0%)
MICRONESIA (.FM) 1 (0%)
SWAZILAND (.SZ) 1 (0%)

Published by The 666 / Project 666
http://www.the666.com
updated monthly / Last update
April 21, 2010
Stockholm, Sweden

 


Don’t make any mistake regarding The 666!
The 666 have come to win!


 










666 - The 666 - 666 - Project 666 - 666 - The 666 - 666 - Project 666 - 666 - The 666 - 666 - Project 666 - 666 - The 666 - 666


Do you want to test your intelligence and memory?

Training and develop your intelligence and memory with The 666!. Use our Numeric board!.

Try to find with your memory and without see our index, your favorites
6, 12, 18, 36 or 66 issues in the Project 666!

(Check and See also our Index!)>>>

 

The 666 / Project 666 - Numeric board
Website Index Pages

(See also Contents!) >>>


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30    >>>

Here are the 30 most visited pages of The 666/Project 666 super web site!

The 666 world! - The 666 world! - The 666 world!

 
Don’t ask what The 666 can do for you
Ask what you can do for The 666!

Support The 666 - and he will support you!

 
Michel Smiely 666
The Empress "Sissy"
Hillary Clinton
President Barack Obama
God
Satan
Iran
Jihad
Prophet Mohammed
666 EU-Constitution
European Union/Bible
The 666 Identity Code
The Jewish-Palestine conflict
The III temple construction
EU-666 World wide Super State
666 New Economic Systems
They arise from the grave
The Universe
The 666 / Project 666 with the rights solutions to all worldwide problems
To make a paradise on Earth!
 
 
ALL RIGHTS RESERVED (RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS) COPYRIGHT (DERECHOS); 1989
by (por) Michel Smiely "666" (Miguel Angel Sosa Vásquez): "The 666 / Project 666 (El 666 /Proyecto 666")